Mijn naam is CHAAS, geboren 13-04-1954.

In 1983 ben ik in Indonesië benaderd door de Engel Michaël en de Engel Gabriël en de Profeten en ben ik ingewijd in het Goddelijk Plan voor de aarde.

Om het Goddelijk Plan in werking te stellen is vanuit GOD de oude/nieuwe energie in werking gesteld met het doel om nieuwe ervaringen te verkrijgen in de aardse wereld en daarna de nieuwe ervaringen om te zetten in aards weten/kennis. Met dit nieuwe weten/kennis kan men de nieuwe methode van dit aardse denken neerzetten in nieuwe tastbare aardse resultaten.

De basis van alles is dat de mensen bewust worden van positieve en negatieve energie. Om een zuiver beeld te krijgen en/of te ontvangen moet men in gedachten met God in contact treden.

Ondergetekende CHAAS is een medium die in vol bewustzijn in contact staat met de Goddelijke dimensie om het gezamenlijk Goddelijk universeel Plan in werking te stellen. Mensen die ingewijd willen worden in deze Goddelijke energie kunnen in een versneld proces bewuste inzichten krijgen en daarna vanuit de Goddelijke dimensie nieuwe aardse resultaten in werking stellen vanuit het Goddelijk algemeen Plan voor de aarde.

CHAAS 24-13/BHINNEKA TUNGGAL IKA/PANCASILA