13 negatieve dimensie's / negatieve codes

 

Duivels / satan / iblis / dadjal / jin / yin / negatieve enoch / negatieve jawe

In opdracht van de Hoofd Engel en onder leiding van de Engelen legioenen van Engel Michael is het volgende gebeurd.

In de maand augustus 2004 zijn bepaalde hoofdfiguren van duivelse negatieve hierachieën vast gezet op de aarde in de
4e dimensie.

Bovengenoemde namen hebben zeer grote negatieve legioenen aan duivels ter beschikking vertakt in allerlei dimensie?s en vertakt in/op de aarde en ook vertakt in het systeem van de mens.

Zoals men weet is de grote schoonmaak begonnen en dit is één van de vele acties van het Licht. Het is wel een bijzondere actie (zie openbaringen, daar staat het in vermeld).

Dit is de reden dat deze hoofdfiguren van de duisternis in/op aarde geworpen zijn. Zij zijn vastgezet met ieder 700 kettingen en er staan lichtbundels / cirkels om deze figuren heen. Zij staan nu onder controle van het Licht. Er staan ook 700 Engelen van het legioen van Engel Michael ter bewaking, dus men kan wel nagaan dat dit zeer zware krachten zijn.

Nu deze figuren zijn vastgezet kunnen de negatieve legers van deze krachten zien dat de Generaals/Koningen van de duisternis nu niets meer te vertellen hebben. De negatieve krachten kunnen zo niet verder geactiveerd worden en de komende jaren zullen de negatieve krachten verder afnemen (dit is overigens nog maar een topje van de ijsberg).

Nu deze namen in de toekomst in het collectieve bewustzijn van de lichtwerkers geactiveerd worden, kunnen we met ons allen en met behulp van het Licht/GOD en de Engelen meer actief zijn in het verdere transformatieproces. Hiermee kunnen we het negatieve een gezicht geven zodat het bestaat en dan weten we waar we tegen vechten als strijder vanuit het Licht tegen de duisternis.

Er zijn 13 negatieve dimensies, genoemden komen uit de 13e dimensie. (er zijn ook 13 positieve dimensies)

U kunt losgekoppeld worden van deze negatieve namen door de procedure van loskoppeling codes te volgen.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 29 augustus 2004