Promotie voor en vanuit het licht voor de lichtwerkers

 

Wat de lichtwerkers vanuit het Spiritueel Platform kunnen promoten is het volgende:

Er is een negatieve kracht en/of energie bij iedereen hier op aarde aanwezig. Wij staan allen onder invloed van een positieve en een negatieve kracht. De mens schept / materialiseert vanuit die krachten. Alle problemen in deze wereld komen vanuit het negatieve, de mens ontvangt deze signalen via een gevoel en zijn gedachten.

De mens schept / materialiseert naaar gelang het weten/kennis waarvan hij zich nu bewust is. Zolang men de negatieve geachten kan stoppen en/of negeren heeft het negatieve geen kans om zichzelf via de mens tastbaar te laten worden in het aardse.

Wanneer het negatieve wel door kan komen via de gedachten en gevoel en de mens gaat mee in deze negatieve gedachten, dan krijgt de mens ook nog de schuld van wat hij gedaan heeft. Daarnaast blijven de begatieve krachten buiten schot. De mens wordt veroordeeld door de aardse omgeving.

Als de mens vierdimensionaal bewust is kan het negatieve nooit meer plaats vinden, dan is de mens vrij en verlicht.

Het leven op aarde is onze therapie voor ontwikkeling en de terugtocht in volledig bewustzijn naar de bron God waar we uit voortgekomen zijn. Van het Ik-weten naar het Al-weten.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 3 januari 2005