Wali tunggal

 

De wetten van de negen wali's

De 9 Wali?s zijn spirituele mensen geweest, die in het verleden kosmisch/spiritueel nieuwe wetten in werking hebben gezet in het aardse in Indonesia.  Er komt een 10e Wali die alles omgooit, omdat er iets nieuws gaat komen. Deze 10e Wali is Wali Tunggal. De spirituele mensen in Indonesia (zoals Pandji Soerja RA) hebben contact met de 9 Wali?s.

Namen van de 9 Wali?s:

  • Sunan Maulana Malik Ibrahim - Syekh Maghribi
  • Sunan Ampel - Raden Rachmat
  • Sunan Bonang - Raden Makdum Ibrahim
  • Sunan Kalijaga - Raden Mas Syahid
  • Sunan Giri - Raden Ainul Yaqin - Raden Paku
  • Sunan Drajad - Raden Syarifuddin - Raden Qosim
  • Sunan Kudus - Syayid Ja?far Shodiq
  • Sunan Muria - Raden Umar Syaid
  • Sunan Gunung Jati - Raden Syarif Hidayatullah

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 1 juli 2002