Rampen

 

De aarde is zich aan het schoonmaken. De krachtmetingen tussen het Licht en de
Duisternis (positieve energie en negatieve energie).

De mensen klagen over overstromingen en aardbevingen etc. De aarde is een weerspiegeling van de mensheid die er op leeft, deze zelfde mensheid is de weerspiegeling van de sferen in de 5e en 6e dimensie. Het is onrustig in deze sferen.

Als de mens op aarde vierdimensionaal bewust geworden is, dan wordt het pas rustig. Er zal dan harmonie heersen in deze sferen, dat zal weerspiegelen op aarde en de aarde en mens zullen dan in harmonie zijn.

De Lichtwerkers en Lichtstrijders namens het Licht zijn diegenen die negatieve enheden, energieen, spirits, duivels etc. transformeren onder controle van/naar het Licht, om het collectieve vierdimensionale bewustzijn van de mensheid te laten ontwaken om het Godsplan tastbaar te maken in het aardse.

Als de mens vierdimensionaal bewust geworden is, dan heeft het negatieve geen invloed meer op aarde, dan zijn er geen rampen meer, want dan is er harmonie in de sferen.

Harmonie in de sferen, dan is er harmonie in de mens, dan is er harmonie in het aardse. Vanuit de harmonie in het aardse is er harmonie in de mens, is er harmonie in de sferen.

Men ziet dus: dit alles is (3) drie (driehoek).

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 23 augustus 2005