De basis van spiritualiteit

 

De basis van spiritualiteit begint bij de vraag ?waar komt zuivere informatie vandaan??

Indien men bewust wordt dat informatie kan worden ontvangen is het belangrijk dat men zich afvraagt waar de informatie vandaan komt. De informatie die ontvangen wordt via het hogere zelf is onder andere afkomstig van: 

  • De ziel 
  • De Heilige Geest 
  • De innerlijke Engel

De informatie komt via het controlesysteem wat we het onderbewustzijn noemen terecht in het bewustzijn, of de geest.

De informatie komt tot uiting via gevoel en gedachten. Wanneer er nog geen bewustzijn op deze informatie zit of de tijd ervoor nog niet is aangebroken, blijft het bij een gevoel. Pas wanneer er wel bewustzijn aanwezig is en er ook sprake is van weten of kennis komen er wel duidelijke gedachten binnen. Wanneer men communiceert met deze gedachten (dit is de 4e dimensie) komt er een conclusie. Vanuit deze conclusie komt er een handeling in het aardse (de 3e dimensie).

Het doel van spiritualiteit is natuurlijk dat de vraag wordt gesteld of de gedachten vanuit de Goddelijke wereld afkomstig zijn. In dat geval komen de gedachten dus onder andere vanuit de ziel, de Heilige Geest, de innelijke Engel of de lichtmeesters. Zoals men weet zijn we ook aangesloten op stoorzenders die de zuivere gedachten vanuit het Licht verstoren en manipuleren.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 20 november 2006