Vrijdag 6 april 2007

 

Bijzondere karmische periode omstreeks goede vrijdag / pasen / pinksteren

Voor veel mensen is het nu een zware periode. Zowel Kosmisch als in het Aardse.

Wat betreft Goede Vrijdag 6 april 2007;

Voor diegene die belangstelling heeft wat betreft KARMA (wet van oorzaak en gevolg)
door alle levens heen die achter ons liggen, kunnen alle mensen op deze dag van de 6e april 2007 het volgende doen.

Indien men door het negatieve ter dood veroordeeld is/was en/of de executie door het negatieve is uitgevoerd, of indien men in vorige levens GODS missie vanuit GOD via het hart heeft uitgedragen en hierdoor in de problemen is gekomen en ter dood is veroordeeld, kan men aan GOD het volgende vragen:

Of er onder leiding van de Hoofd Engel door
Engel Michael
Engel Gabriel
Engel Jophiel
Engel Chamuel
Engel Raphael
Engel Uriel
Engel Zadkiel        en Engel Metatron

het negatieve dat alle negatieve handelingen in de mens verricht, en het negatieve dat de Goddelijke vrije wil gemanipuleerd heeft, of al dat gene in vroegere tijden, van ons losgekoppeld mag gaan worden. En dat het NEGATIEVE onder controle wordt gezet van de alomvattende wet van het licht. NU in het aardse en de wereld.

Verder of al diegenen die nu opnieuw geïncarneerd zijn en in vol bewustzijn bij het bovengenoemde betrokken waren, bewust zullen worden wat ze vroeger en in het heden in
werking hebben gezet.

En als laatste of alle krachten die men is kwijtgeraakt en dat wat is afgenomen door het negatieve terug mag krijgen en geschoond mag worden door het LICHT.

Dit alles wordt gebaseerd op de wet van de KARMA en treed vanaf 13 april 2007 in werking in het aardse en de wereld.

Men kan dit in meditatie vragen en de handelingen zoals vermeld 9 x (negen maal) herhalen. Men kan ook deze versie uit printen en GOD IS ALMACHTIG erop schrijven en daarna verbranden.

Jullie zullen de reactie in de Geest en het lichamelijke voelen.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 29 maart 2007