Drie-eenheid

 

Wat is een drie-eenheid? In de bijbel staat: vader, zoon en heilige geest. 

In theorie werkt het als volgt: wanneer de mensen zo ver gekomen zijn dat ze de zuivere energie vanuit de goddelijke bron kunnen ontvangen via hun hart, waardoor het omgezet wordt in gedachten en die gedachten in handelingen, dan is dit een drie-eenheid.  Alle handelingen zijn dan vanuit GOD.

Wanneer mensen het hebben over het Goddelijk plan of waar in de religieuze boeken staat: GODs plan, dan betreft dit al diegenen die het zuivere kunnen ontvangen vanuit GOD en daarnaar handelen en dat hun drie-eenheid een eenheid wordt.  Dan komt de gedachte vanuit de goddelijke bron van GOD zelf naar de mens toe, de mens handelt vanuit zichzelf en vanuit GOD.

Het Goddelijk plan wordt in werking gezet door de mensen, de ontvangers die zover gekomen zijn dat ze hun gedachten, hun gevoel kunnen filteren zodat ze zeker weten wat uit GOD komt. Door al die mensen met hun eigen kennis vanuit dit leven en vanuit welk leven dan ook ontstaat een eenheid in verscheidenheid.

Dit is het voorbeeld van de nieuwe mens, de nieuwe mens waar ze het reeds duizenden jaren over hebben.

Boven hopen ze nu dat de eerste lichtingen het nu kunnen gaan begrijpen. Vandaar dat de mens ook moet weten wat positief is en wat negatief is, zodat hij al zijn handelingen kan filteren.

Als het ego onder controle is dan neemt de mens zelf vanuit zijn neutrale kennis en zijn neutrale handelingen soms beslissingen waarvan hij weet dat ze goed voor hem zijn, maar die hij eigenlijk graag anders zou willen.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 23 februari 2000