De informatie

 

Al onze informatie komt vanuit de kosmos. In opdracht van boven stellen wij deze informatie ter beschikking. Door alle gesprekken groeit de informatie en komt er steeds meer perfectie in de informatie (zie datering en updates).

Wij hebben niet de intentie om de wereld of de mensen te veranderen, noch om op- of aanmerkingen te hebben op de kennis die er al was.

Het is mijn taak om informatie door te geven, om woorden te geven aan indrukken waar woorden tekortschieten, om datgene wat mensen kunnen begrijpen steeds meer op papier te zetten.

Wie iets aan de informatie heeft kan deze gebruiken. Men kan datgene uit de informatie halen wat men denkt dat men nodig heeft.

Het is de bedoeling dat iedereen bij zijn eigen gevoel/bij zijn hart blijft met betrekking tot wat hij van de informatie vindt.

Het is ieders eigen verantwoordelijkheid wat hij met de informatie doet. Ieder die deze informatie gebruikt ten aanzien van derden draagt daar zelf verantwoordelijkheid voor, want iedereen is zelf verantwoordelijk voor datgene wat hij een ander aanleert.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 1 mei 2001