Het gele gevaar vanuit de goddelijke wereld is verder geactiveerd

 
Op 25 september 2007 zijn er ter ondersteuning van de lichtwerkers en het Goddelijk plan weer energiepoorten, -sferen en -dimensies geopend onder leiding van de Hoofdengel, engel Michael en engel Gabriël. Dit is geactiveerd tijdens een spirituele bijeenkomst bij J. en N. v.d. G. De aanwezigen daar waren getuigen van het gebeuren.

In deze tijd komt er veel energie vanuit het Licht naar de aarde en de Lichtwerkers. Via deze Lichtwerkers wordt het Licht verankerd en geaard in de menselijke wereld. Doordat er weer sterkere energieën en hogere frequenties naar de aarde komen en door de mensheid ontvangen worden, gaan ook weer meer mensen het zwaar krijgen. Dit is ter bevordering van het transformeren en neutraliseren van de energieën.

Het Gele Gevaar wat al in de bijbel genoemd wordt, is eigenlijk de Goddelijke
Energie met als kleur Goud/geel. Hier wordt op latere datum nog verder op ingegaan
en over uitgewijd. Het Gele Gevaar heeft niets met Chinezen te maken, maar met diegenen die het niet zien (Farizeeërs). Dit zijn mensen die dogma’s in stand houden fanatiek hun
geloof belijden. In theorie geloven ze, maar ze begrijpen er niets van en willen niet van hun geloof afstappen.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 27 september 2007