Aanvullende info over het woord spiritualiteit

 
Spiritualiteit volgens de Grote Van Dale: geestelijkheid / onstoffelijkheid.

Spiritualiteit wordt in de volksmond voor allerlei begrippen gebruikt. De essentie komt van het Latijnse woord spiritus. Spirit komt vanuit de engelse taal, het betekent: geest. Geesten vertoeven in het zogeheten hiernamaals. Dus als men zich gaat verdiepen in spiritualiteit komt men automatisch in de geestenwereld terecht, in de volksmond het hiernamaals genoemd. En nu komt het: voor de één is de geestenwereld het ontastbare en voor de ander het tastbare gebied.

Ontastbare

Degene die spiritualiteit zweverig vinden, hun waarheid zoeken in de materie of in de wetenschap en de periode van Atlantis niet meegemaakt hebben, geloven wel dat er iets meer is omdat hun gevoel het zegt. Maar ze kunnen met hun eigen zienswijze en kennis niet begrijpen dat het ontastbare voor hen tastbaar kan worden. Deze groep mensen heeft in dit leven nog veel ervaringen en doorlevingsprocessen nodig om meer kennis te vergaren. En vanuit deze vernieuwde kennis het ontastbare in het tastbare om te zetten.

Tastbare

Degene die de geestenwereld tastbaar vindt, is bezig om het voor hem in kaart te brengen en er structuur aan te geven. Hij die al een basiskennis van spiritualiteit ontwikkeld heeft vanuit vorige levens zal in dit leven weer op zoek gaan naar vernieuwende spirituele kennis, bewustzijn of ontwaking hiervan. Deze categorie mensen hebben de periode van Atlantis meegemaakt. Deze groep mensen die in dit leven bezig zijn hebben het nu over de waarheid. Maar wat is waarheid? Voor degenen die een christelijke achtergrond hebben: In de bijbel staat dat het gaat om de waarheid. Dit betekent onderzoek alles en behoudt het goede. Met andere woorden doorleef alle goede en slechte ervaringen. Behoudt het goede zodat de essentie overblijft. Dit is de waarheid. Door het leven heen verandert onze waarheid naar gelang onze ervaringen, hoe ouder men wordt hoe meer men weet. Dat is het ontwikkelingsproces van het leven (= bewustzijn).

Gevoel

Je gevoel, mits dat sterk genoeg is, leidt jou naar datgene wat je nog niet weet. De reden waarom die andere wereld jou dit gevoel geeft, is om ervaringen op te doen en te doorleven om steeds opnieuw kennis te vergaren. Alle spookverhalen die wereldwijd de ronde doen, zijn gebaseerd op onwetendheid. Onwetendheid kan gevoed worden door zweverige doch humoristische verhalen en ervaringen. Nu is de tijd echter aangebroken dat er een groep mensen op aarde ontwaakt die zijn Hoger bewustzijn begrijpt, daar af en toe bewust één mee kan worden en van daaruit de nieuwe vorm van spiritualiteit in een logica om kan zetten zodat het toegankelijk wordt voor het collectieve bewustzijn van de mens op aarde. Dit heeft ook weer te maken met de 144.000 uitverkorenen die in de bijbel genoemd worden. Zoals men weet kan deze groep mensen in dit leven in hun hoger bewustzijn komen mits zij dit willen. De vrije wil is heilig. Doordat de mens bewust in z’n hoger bewustzijn kan komen, krijgt men ook een ander beeld van God.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 23 maart 2008