Olie (crude-oil) voorraden/locaties die door negatieve krachten/duivels gemanipuleerd worden

 
De negatieve krachten/duivels van zeer sterke aard zijn al geruime tijd bezig met manipulatie wat betreft het uit balans brengen van:
  • olievoorraden
  • aan en verkoop van olie
  • drillocaties
  • die landen waar olievoorraden aanwezig zijn
  • olie-producerende landen
Doordat de negatieve krachten, hiërarchieën, duivels/demonen steeds meer terrein verliezen proberen ze nu via de olie de aardse wereldeconomie uit balans te krijgen en hopen dat er paniek in de financiële wereld uitbreekt, zodat het vertrouwen verloren gaat. Uit CRUDE-OIL worden velerlei producten gehaald. Zowel gasolie/benzine enz, maar ook allerlei chemische grondstoffen. Dus als de negatieve krachten de manipulatie steeds meer gaan opvoeren raakt de wereldeconomie uit balans door  hoge inflatie/geldontwaarding, gebrek aan vertrouwen. Verder is dit weer een aanleiding voor fanatieke religieuze groeperingen, die vatbaar worden voor negatieve gedachten die ze onbewust ontvangen, om te proberen de wereld te regeren vanuit bepaalde olieproducerende landen. Omdat de gehele wereld om olie vraagt/schreeuwt kan hier mee gemanipuleerd worden.

HET LICHT, de GODDELIJKE WERELD

De Goddelijke wereld laat dit niet toe. De Goddelijke wereld is al bezig met het sneller laten smelten van de noordpool, want daar zitten nl. veel olievoorraden om weer een beetje balans te  creëren. Verder is er ook een boodschap voor de aardse wereld nl. dat de regeringen op een gegeven moment andere producten wat betreft brandstof (bv. waterstof) toe moeten laten op de markt, zodat de mensen niet afhankelijk worden.

WAT KUNNEN WIJ DOEN ALS LICHTWERKERS

De Goddelijke wereld zou het op prijs stellen om tijdens meditatie te vragen aan GOD, Hoofd engel, Engel Michael en Engel Gabriel of je de codes mag zien van de duivels/negatieve krachten die verbonden zijn aan en controle hebben over de olie. Zodra je een code ziet in energievorm of in je hoofd/gedachten: Zet dit op papier en/of teken dit op papier en zet er met grote letters GOD IS ALMACHTIG op. Dan verbrandt je het papier. Verder vraag je in meditatie of de negatieve codes onder controle van het Licht en o.l.v de Hoofdengel, Engel Michael en Engel Gabriel mogen komen te staan. Meditatieperiode vanaf heden tot en met 31-12-2008. Voor diegenen die een speciale verbinding hebben met ISHVARA, BRAHMA, SHIVA, VISHNU, KRISNA, ARJUNA kunnen bij meditatie contact maken met deze Goden.

WAT ZIJN OLIE CODES

Dit kunnen nummers, getallen of tekens zijn, maar ook negatieve figuren, beelden, beeldvormingen van welke aard dan ook, beelden in energievorm die je niet op aarde hebt. Je kunt ook een stem in je hoofd krijgen die een taal spreekt waar je nog nooit van gehoord hebt. Alles is belangrijk. Mocht je het gevoel hebben dat het zeer belangrijk is wat je ontvangen hebt, omschrijf het dan en stuur het per e-mail naar het Spiritueel Platform.

WAAROM VRAAGT DE GODDELIJKE WERELD DIT AAN DE LICHTWERKERS

De reden waarom de Goddelijke wereld dit aan de lichtwerkers vraagt is omdat ze de lichtwerkers bij het cosmisch proces voor de aarde willen betrekken en voor hun bewustwording. Ook omdat er zoveel verschillende soorten codes zijn wat betreft olie (crude-oil).

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 14 juli 2008