Wat je denkt dat je bent

 
Wat je denkt dat je bent, daar wordt eigenlijk mee bedoeld het geestelijk leven in jou. Wat is het geestelijk leven in jou? Dat zijn de gedachten die in je hoofd komen en waar je dan in gedachten mee praat. De uitkomst van de gedachten communicatie zorgt meestal voor een handeling/actie in het aardse. Indien er zuivere gedachten vanuit het Licht via je hart in je hoofd komen doe je vandaar uit een handeling in het aardse. Verder, indien je je ten dienste stelt van het Licht voor je taak op aarde, worden de inkomende gedachten via je hart naar je hoofd steeds meer helder/zuiver. Dus de handelingen die daar uit volgen in het aardse ook. De mensen hebben dan dus ook meestal een positief beeld over jou.

Indien er negatieve en kwade gedachten vanuit de duisternis in je hoofd komen, doe je vandaar uit een handeling. Indien je alleen kiest voor het leven zelf op aarde en voor alles wat je ego graag wil, kunnen inkomende gedachten in je hoofd meer blootgesteld worden aan allerlei informatie van het negatieve. Dus de handelingen die daaruit volgen in het aardse ook, om ten koste van alles je ego te bevredigen. Met de bovengenoemde uitleg kun je vaststellen wat je denkt dat je bent. Uiteraard kan men deze tekst ook toepassen wat betreft gevoel (blij gevoel/agressief gevoel).

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 31 augustus 2008