Codes crude-oil

 
Hier komen/staan de codes van de negatieve krachten duivels/demonen, negatieve geesten/spirits, negatieve energieën. Als men negatieve codes doorkrijgt via meditatie en/of rechtstreeks wat te maken heeft met CRUDE-OIL kan men deze doorgeven aan het CHAAS Spiritueel Platforma via spiritueelplatform@chaas.nl.

Verder kan men de codes op papier zetten en/of tekening van maken in tweevoud (2x) en GOD IS ALMACHTIG erop schrijven en verbranden en in gedachten de energie naar het LICHT/GOD sturen. Dit geeft bij de meeste mensen een grote reactie in lichaam en geest. Ook kan men deze vragen of deze codes losgekoppeld mogen worden door het op te nemen in gedachten en vragen of ze losgekoppeld mogen worden d.m.v. de procedure voor loskoppeling codes.
CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 17 augustus 2008