Aanvullende informatie satan/duivel MAM-MON

 

Bijbel : Mattheüs 6 vers 24: Hier staat de duivel/satan MAM-MON vermeld.

Let wel: In de eerste vertaling vanuit het Grieks en Latijn staat deze duivel/satan MAM-MON vermeld. In de latere vertalingen in Mattheüs 6 vers 24 wordt het anders omschreven.

Men kan zich nu wel indenken waarom de MAM-MON in de latere vertalingen van Mattheüs 6 vers 24 niet meer genoemd wilde worden. Als deze duivel/satan niet genoemd wordt, kan hij ook niet opgeruimd worden.

Men kan nu ook constateren dat deze duivel/satan MAM-MON controle heeft over de gedachten die bij de mensen binnenkomen. De duivel/satan MAM-MON had controle over die personen die verantwoordelijk waren voor de latere vertalingen.

De latere vertalingen, waar de MAM-MON in Mattheüs 6 vers 24 niet genoemd wordt maar er een andere uitleg voor in de plaats is gekomen, kloppen ook van geen kant. Ook dit is het werk van de MAM-MON. Diegenen, die verantwoordelijk zijn voor de latere vertalingen van de Bijbel waar de MAM-MON niet meer bij naam genoemd wordt, zullen zich moeten verantwoorden tijdens de beoordeling van dat leven.

De mens is verantwoordelijk voor alle bewuste handelingen. Ook hier blijft de duivel/satan MAM-MON z'n handen wassen in onschuld. Als de mens bewust in zijn Hogerbewustzijn zou zijn zouden bovengenoemde handelingen niet meer gebeuren.

Bij het eerste schrijven over de MAM-MON door CHAAS is ook het HART vermeld. In ieders HART is ook een zetel van de MAM-MON. ( Er zijn Lichtwerkers die de codes van de MAM-MON verbrand hebben en ook zo'n zetel in het HART gezien hebben)

De MAM-MON verdraait ook het Licht en kan zich ook voordoen vanuit het Licht (nep-licht).

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 8 december 2008