Communicatie jaar 2009

 

Dit is ook het jaar van communicatie onder leiding van Engel Raphaël.

De ontwikkeling van de mens komt tot stand via communicatie. Men heeft communicatie in allerlei vormen. Zoals men weet de communicatie van de gedachten en/of denken en praten/communiceren. Verder is dit het tijdperk van de informatie. Zoals men weet zijn er allerlei informatiebronnen zoals de media, computer, internet, telefoon enzovoort.

Men kan constateren dat in de periode van de laatste 99 jaar de ontwikkeling van de informatie  versneld gegaan is, zo ook bij de mens. En dat dat zo ontworpen is vanuit de gedachte die bij de mens binnenkwam, samengaand met de intelligentie van de persoon/personen in kwestie.

De laatste jaren is er de drang en vraag naar meer informatie. Het zou mooi zijn als de mens anders met de hoeveelheid informatie om zou gaan zodat hij/zij niet verstrikt raakt door de hoeveelheid informatie.

Indien de mens het stadium bereikt van innerlijke rust en Hogerbewustzijn, dan kan de mens  (de Geest/Bewustzijn) de informatie delegeren en datgene wat betreft informatie tot zich nemen wat nodig is voor het gewenste resultaat.

INDIEN MEN IN HET HOGERBEWUSTZIJN BEWUST AANWEZIG IS: Goddelijke informatie te ontvangen via binnenkomende gedachten, informatie vanuit de aardse wereld en de kennis/het weten van de persoon in kwestie dan heb je meestal het gewenste resultaat.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 6 januari 2009