Negatieve kanga en het negatieve al

 

Duivels, Satans met hun negatieve krachten en hiërarchieën zijn sinds december 2008 actief bezig om de mensen op aarde extra lastig te vallen.

Codes

KANGA en het negatieve AL zijn onder andere gespecialiseerd in:

  • manipuleren in de geest van de mensen
  • psychoses
  • chaos in de psyche
  • stemmen in het hoofd die de vrije wil manipuleren
  • steken in het hoofd
  • migraine
  • irreële angsten
  • verdraaien van de waarheid via binnenkomende gedachten in het hoofd
  • verdraaien van de waarheid via binnenkomend gevoel

KANGA en het negatieve AL kunnen zich ook voordoen alsof ze vanuit het Licht zijn. KANGA kan in velerlei vormen/gedaantes verschijnen. Meestal in negatieve dierlijke vormen en ook als negatieve Sechmet en/of Sekmet. Het negatieve AL verschijnt meestal als het negatieve alziend oog.

Loskoppelen

Indien men bovengenoemde codes wil loskoppelen: Maak in meditatie via je hart in gedachten contact met GOD en vraag of er een begin gemaakt kan worden om losgekoppeld te mogen worden van de duivels/satans KANGA en het negatieve AL en/of welke negatieve energie die te maken heeft of aanverwant is aan de KANGA en het negatieve AL.Vraag via je hart in gedachten aan GOD, de Hoofd Engel en Engel Michaël en Engel Gabriël of je bevrijd mag worden van de KANGA en het negatieve AL in welke vorm dan ook.

Verder : zeg in gedachten via je hart 13 keer de naam van KANGA
1)    KANGA
2)    KANGA
3)    KANGA
4)    KANGA
5)    KANGA
6)    KANGA
7)    KANGA
8)    KANGA
9)    KANGA
10)    KANGA
11)    KANGA
12)    KANGA
13)    KANGA

Verder : zeg in gedachten via je hart 13 keer de naam van het negatieve AL
1)    het negatieve AL
2)    het negatieve AL
3)    het negatieve AL
4)    het negatieve AL
5)    het negatieve AL
6)    het negatieve AL
7)    het negatieve AL
8)    het negatieve AL
9)    het negatieve AL
10)    het negatieve AL
11)    het negatieve AL
13)    het negatieve AL

Deze tekst 13 keer beschrijven met : GOD IS ALMACHTIG en daarna verbranden.

De mensen en/of Lichtwerkers die deze tekst over de duivels/satans KANGA en het negatieve AL verbranden hebben bescherming van Engel Michaël en Engel Gabriël.
Let wel: Men kan hier op een krachtige, lichamelijke reactie verwachten.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 20 januari 2009