Voor- en nadeel bij het verhogen van de goddelijke energie-frequentie

 

Voordeel en nadeel voor mens/geest en aarde wat betreft het verhogen van de goddelijke energie-frequentie

De Goddelijke wereld is steeds bezig om de Goddelijke zuivere, heldere energie-frequentie (Chrystal energy) voor mens/geest en aarde te verhogen naar gelang de situatie en wat de mens/geest kan verdragen.

Voor de mensen/geesten die heldervoelend zijn heeft het een voor- en nadeel.

VOORDEEL:
De mensen/geesten die heldervoelend zijn kunnen het Goddelijk Licht (Goddelijke energie) intenser/krachtiger voelen en/of waarnemen.

NADEEL:
De energie van en voor de mens/geest en de aarde die op dit moment aanwezig is en datgene wat op dit moment voldoet aan de beginfase van een actief Goddelijk plan voor mens/geest en aarde, zal steeds in fases verhoogd worden. Maar dat houdt in dat welke energie dan ook die niet voldoet aan een bepaalde Goddelijke norm, op dit moment niet verhoogd zal worden. Dit naar gelang de bewustzijnssituatie van elke situatie die te maken heeft met het ontwaken van mens/geest ter bevordering van het pad/zoektocht naar het Hogerbewustzijn.
 
Verder zullen negatieve krachten/duivels/satans hierdoor meer en meer zichtbaar worden voor de mensen/geesten hier op deze aarde. Dat komt omdat deze negatieve energie niet verhoogd zal gaan worden, daarom wordt het zichtbaar en tastbaar. Doordat het zichtbaar en tastbaar wordt voelt het voor de heldervoelende mens/geest zwaarder aan.

Al diegenen die zich niet bezig houden of gaan houden met het Licht/GOD zullen verstrikt raken in hun eigen intelligentie, wat verstikkend zal gaan werken doordat deze mensen/geesten niet weten waar hun gevoel en gedachten uit voortkomen en/of vandaan komen. De heldervoelende mens/geest voelt welke energie op dat moment voldoet aan  het Goddelijk plan. Dit zal verruimend werken en vrij maken.

Doordat de meeste mensen/geesten, die op dit moment op aarde vertoeven, niet met het Licht/GOD bezig zijn vanuit het Goddelijk hart zullen er op aarde situaties ontstaan die voor veel mensen angstaanjagend zullen zijn. Dit geldt niet voor diegenen die met het Licht/GOD bezig zijn. En waarom?  Omdat deze mensen/geesten weten wat eraan de hand is, want Goddelijke kennis /weten maakt vrij.

Let wel, de Engelen en alle spirits/Geesten die voor het Licht/GOD en aan het Goddelijk plan meewerken zijn blij met bovengenoemde.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 4 mei 2009