Codex gigas

 

Omstreeks jaar 1229 - 1230 heeft de monnik Hermanus de duivelsBijbel CODEX GIGAS geschreven, oorspronkelijk 640 pagina’s.
De negatieve codes van de duivels, satans en negatieve krachten is datgene wat de monnik Hermanus Incluses (Hermanus de Kluizenaar / Herman the Recluse) in die tijd kon waarnemen naar gelang het bewustzijnsniveau wat betreft kennis/weten, want er zijn namelijk nog veel meer negatieve codes.

De monnik Hermanus werkt mee met het nieuwe Goddelijk plan voor opruiming van negatieve krachten, duivels, satans etc.

Loskoppelen

Indien men bovengenoemde codes wil loskoppelen: Maak in meditatie via je hart in gedachten contact met GOD en vraag of er een begin gemaakt kan worden om losgekoppeld te mogen worden van de duivels/satans die in het boek van de CODEX GIGAS vermeld staan, 640 pagina's. Vraag via je hart in gedachten aan GOD, de Hoofd Engel en Engel Michaël en Engel Gabriël of je bevrijd mag worden van de geschreven informatie in de CODEX GIGAS. Verder: zeg in gedachten via je hart 13 keer de naam CODEX GIGAS

 1. CODEX GIGAS
 2. CODEX GIGAS
 3. CODEX GIGAS
 4. CODEX GIGAS
 5. CODEX GIGAS
 6. CODEX GIGAS
 7. CODEX GIGAS
 8. CODEX GIGAS
 9. CODEX GIGAS
 10. CODEX GIGAS
 11. CODEX GIGAS
 12. CODEX GIGAS
 13. CODEX GIGAS

Deze tekst 13 keer beschrijven met: GOD IS ALMACHTIG en daarna verbranden.

De mensen en/of Lichtwerkers die deze tekst over de duivels/satans wat in het boek CODEX GIGAS geschreven staat verbranden/loskoppelen,  hebben  bescherming van Engel Michaël en Engel Gabriël.

Let wel: Men kan hier op een krachtige, lichamelijke reactie verwachten.

Hieronder een foto van het boek CODEX GIGAS en tekening van een duivel/satan waarneming door monnik HERMANUS. Ook deze tekst 13 keer beschrijven met: GOD IS ALMACHTIG en daarna verbranden.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 5 mei 2009