Geincarneerde angels

 

De mensen op aarde zijn allemaal geboren als geïncarneerde Angels. Voor de Hindoe zijn we allemaal half Goden.

Om dit te begrijpen moeten we het in een groter geheel zien, dus het Goddelijk plan van begin tot het doel van waarom wij als mens geschapen zijn door GOD.

GOD heeft eerst de Angels geschapen. Deze fungeerden perfect naar gelang zij voor geschapen waren/ zijn. Om de Goddelijke perfectie uit te breiden naar gelang het evenbeeld van GOD, heeft GOD het programma van de vrije wil in werking gezet door middel van de Geest/ bewustzijn.

Doordat de Geest/bewustzijn op het moment dat het gecreëerd/geschapen werd/wordt leeg is van kennis/ weten/ intelligentie, zou het niet goed zijn als de Geest/bewustzijn door de Angel met de Goddelijke kracht die deze Angel op dat moment te beschikking heeft, aangestuurd zou worden. Indien de Angel alles aan zou sturen zit er geen groei in de mogelijkheid van kennis/weten. Dit zou een beperking hebben op de allesomvattende kennis/weten.

Het zou ook niet goed zijn als de Geest/bewustzijn, nadat het geschapen was/is, direct/gelijk over de kracht van zijn Angel kon/zou beschikken. Omdat de Geest/bewustzijn nog geen ervaring had/heeft zou alles verkeerd gaan qua ontwikkeling van de Goddelijke mogelijkheden / het Goddelijk plan.

GOD schiep daarom de aarde en de mens. De Angel, Heilige Geest, Ziel, Onderbewustzijn en Geest/bewustzijn werden door GOD in het vlees/lichaam geblazen.

HET LEVEN : "ADEM". Daarom is de naam van de eerste mens ADAM.

Als mens/Geest/bewustzijn hebben we de gratie vanuit GOD om hier op aarde te leren door het leven zelf. Alles doorleven we keer op keer door alle levens heen en die nog te gaan zijn, net zo lang de Geest/bewustzijn alle Goddelijke intelligentie kan begrijpen en er naar kan handelen.

P.S.: In de laatste fase van verlichting wordt de geest/bewustzijn één met zijn Angel en de Angel  met de Geest/bewustzijn (jou/jij). Daarom worden we geïncarneerde Angels in wording genoemd.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 7 juni 2009