Strijden vanuit het goddelijk licht tegen de duisternis, duivels/satans

 

Op 13 september 2009 heeft CHAAS 24 –13 in een officiële ceremonie ja gezegd en belofte gedaan aan de Goddelijke hiërarchie om officieel ten strijde te gaan tegen de duisternis, duivels, satans, negatieve krachten/energie enzovoort.

Nu CHAAS 24 –13 officieel ja gezegd heeft kunnen alle spirits/geesten ongeacht welke rang en kracht ze vanuit het Licht/GOD hebben opgebouwd zich officieel scharen achter CHAAS 24 –13.

Wat betekent bovengenoemde voor de duivels/satans: De duivels, satans, negatieve krachten hebben nu ook een officieel target/doel dat ze graag willen vernietigen en dat is CHAAS 24 –13.

Eén van de opdrachten die CHAAS 24 –13 gekregen heeft vanuit de Goddelijke hiërarchie is om ten strijde te gaan tegen de sterkste hiërarchieën van de duivels, satans. Het plan vanuit de Goddelijke hiërarchie is om eerst de sterkste duivels, satans en hun hiërarchieën te ontmantelen zodat steeds meer negatieve krachten kunnen zien dat ze aan het verliezen zijn en ze zich beter over kunnen geven aan het Licht/GOD. Indien de duivels, satans CHAAS 24 -13 kunnen vernietigen, kunnen deze duivels met hun duivelse krachten weer verder gaan met datgene waar ze mee bezig waren.

Bovengenoemde is al reeds voorspeld in de Openbaringen vanuit de Bijbel. Verder, de Maya's hebben het over de Maya-calender 2012.

Bovengenoemde is goed nieuws. Na jarenlange voorbereiding is er genoeg Goddelijk Licht/energy verankerd aan en in het aardse ter ondersteuning voor de officiële strijd in die andere wereld, wat een weerslag zal hebben in de 3e dimensie. Verder zal er een tijd aanbreken dat de strijd gestreden is. Daarna komt het Goddelijk plan voor de opbouw vanuit het Licht/GOD.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 14 september 2009