Maria magdalena

 

Maria Magdalena was/is een volgeling van Jezus.

Maria Magdalena volgde Jezus in de ban van de Goddelijke liefde die ze  voor Jezus voelde en  deelde.

In die tijd had Maria Magdalena geen hoog aanzien, zij werd gezien als een losbandige vrouw.

Jezus kon alles met haar delen van al datgene wat hij mee maakte vanuit die andere wereld.

In de periode van toen t/m het jaar 2010 zijn er allerlei verhalen gaande over Maria Magdalena,  
zowel mooie als verguisde verhalen.

De Goddelijke boodschap wat betreft Jezus Maria Magdalena is het volgende:

Maria Magdalena had een zuiver hart, GOD en de Goddelijke wereld weten precies wie een zuiver hart heeft, GOD en de Goddelijke wereld beoordeelt de mens niet naar de status van de persoon in kwestie naar gelang de maatschappelijk ladder in het aardse en/of aardse norm.

Eén van de redenen waarom Maria Magdalena niet officieel als Apostel/Discipel in de boeken is vermeld is o.a  omdat ze een relatie hadden en privé en missie van elkaar gescheiden hielden.

Voor de Goddelijk wereld maakt het geen verschil, de Goddelijke wereld weet wat bij elkaar hoort,
maar in het aardse speelde toen ook al de jaloezie een rol en door jaloezie gaat meestal alles kapot.
 
De situatie en de samenstelling van toen was op dat moment het beste.

Maria Magdalena zet zich in vanuit de Goddelijke wereld ter ondersteuning om het Goddelijk plan hier op aarde te manifesteren.

Indien men tijdens meditatie en/of bidden contact wil maken, kan men dit in gedachten doen via het hart. Eerst contact maken in gedachten via het hart met de Hoogste bron GOD en vraag dan om toestemming om contact te mogen maken met Maria Magdalena.

Men kan al tijdens dit te lezen een Geestelijke en lichamelijk reactie krijgen.

Verder, Maria Magdalena is op dit moment geïncarneerd op aarde, de Engel en/of Ziel van  Maria Magdalena maakt dan contact met jou.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 31 mei 2010