Negative half god psychaos

 

 Sinds 13 augustus 2011 is vanuit de Goddelijke wereld CHAAS 24 – 13 het plan + orders geactiveerd om de negatieve gebieden van de half god PSYCHAOS uit te zuiveren met behulp van de Angels vanuit GOD.

De duivels/satans en negatieve spirits in welke vorm en/of hoedanigheid dan ook werken vanuit het  negatieve gebied  psychaos.

 

Deze duivels/satans zijn onder andere gespecialiseerd in:

 

ALLES WAT MET PSYCHISCHE KLACHTEN TE MAKEN HEEFT 

DEPRESSIE

SOMBERHEID

PSYCHOSE     

 

Er zijn vele vormen van psychoses.

Volgens de norm van de maatschappij is een psychose: een zielsziekte, geestesstoornis.

Kernsymptomen zijn wanen en hallucinaties. 

 

De negatieve half god PSYCHAOS werkt samen met de negatieve half god ILLUSION.

Tussen nu en de komende jaren zullen de psychische klachten alleen maar toe nemen ( stijgende tendens.)

Verder: duizeligheid en/of evenwichtsstoornissen. 

 

Indien men wat voor de aarde en/of voor zich zelf wil doen kan men een begin maken met het loskoppelen.

 

Loskoppelen:

Maak in meditatie via je hart in gedachten contact met GOD en vraag of er een begin gemaakt kan worden voor loskoppeling van de duivels/satans die zich voor doen als Energy en/of de DUIVELS / SATANS die vanuit het negatieve gebied psychaos voortkomen en/of voor dit negatieve gebied psychaos werken.

Vraag via je hart in gedachten aan GOD, de Hoofd Engel, Engel Michaël en Engel Gabriël of je bevrijd mag worden van de duivels/satans die zich voordoen als Energy en/of de DUIVELS / SATANS die vanuit het negatieve gebied psychaos voortkomen en/of voor dit negatieve gebied psychaos werken.

 

Verder: Zeg in gedachten via je hart 13 keer de naam van:

 

1) Energy en/of de DUIVELS / SATANS die vanuit het negatieve gebied psychaos voortkomen en/of voor dit negatieve gebied psychaos werken

2) Energy en/of de DUIVELS / SATANS die vanuit het negatieve gebied psychaos voortkomen en/of voor dit negatieve gebied psychaos werken

3) Energy en/of de DUIVELS / SATANS die vanuit het negatieve gebied psychaos voortkomen en/of voor dit negatieve gebied psychaos werken

4) Energy en/of de DUIVELS / SATANS die vanuit het negatieve gebied psychaos voortkomen en/of voor dit negatieve gebied psychaos werken

5) Energy en/of de DUIVELS / SATANS die vanuit het negatieve gebied psychaos voortkomen en/of voor dit negatieve gebied psychaos werken

6) Energy en/of de DUIVELS / SATANS die vanuit het negatieve gebied psychaos voortkomen en/of voor dit negatieve gebied psychaos werken

7) Energy en/of de DUIVELS / SATANS die vanuit het negatieve gebied psychaos voortkomen en/of voor dit negatieve gebied psychaos werken

8) Energy en/of de DUIVELS / SATANS die vanuit het negatieve gebied psychaos voortkomen en/of voor dit negatieve gebied psychaos werken

9) Energy en/of de DUIVELS / SATANS die vanuit het negatieve gebied psychaos voortkomen en/of voor dit negatieve gebied psychaos werken

10) Energy en/of de DUIVELS / SATANS die vanuit het negatieve gebied psychaos voortkomen en/of voor dit negatieve gebied psychaos werken

11) Energy en/of de DUIVELS / SATANS die vanuit het negatieve gebied psychaos voortkomen en/of voor dit negatieve gebied psychaos werken

12) Energy en/of de DUIVELS / SATANS die vanuit het negatieve gebied psychaos voortkomen en/of voor dit negatieve gebied psychaos werken

13) Energy en/of de DUIVELS / SATANS die vanuit het negatieve gebied psychaos voortkomen en/of voor dit negatieve gebied psychaos werken

 

en of dat bovengenoemde losgekoppeld mag worden

 

Deze tekst 13 keer beschrijven met : GOD IS ALMACHTIG en daarna verbranden. 

 

De mensen en/of Lichtwerkers die op deze tekst over de tekst van de  Energy en/of de DUIVELS / SATANS die vanuit het negatieve gebied psychaos voortkomen en/of voor dit negatieve gebied psychaos werken GOD IS ALMACHTIG schrijven en daarna verbranden, hebben bescherming van Engel Michaël en Engel Gabriël.

 

Let wel: 

Men kan hierop een krachtige lichamelijke reactie verwachten.

Duizeligheid en/of evenwichtsstoornissen. Indien de doktor/arts niets lichamelijks heeft geconstateerd, dan heeft het met bovengenoemde te maken.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 29 augustus 2011