Het jaar 2012

 

Het jaar van vertrouwen

Het jaar 2012,  het jaar van vertrouwen.

Het wordt een hectisch jaar, het jaar 2012, met veel onrust en emotionele onrust.

Het jaar 2012 is ook het jaar van veranderingen voor veel Geesten/mensen.

Veranderingen kunnen voortkomen vanuit leuke gebeurtenissen en vanuit noodgedwongen situaties.

Vertrouwen is: Dat men bij zichzelf blijft, dus het eens is met zichzelf.

Indien de omgeving een andere mening heeft is het de kunst dat men bij z'n eigen mening blijft. 

Dit is vertrouwen in zichzelf hebben = zelfvertrouwen.

Het jaar 2012 zal qua tijdsbeleving snel gaan. Verder psychische problemen zullen veel meer toenemen.

De waarborgen en aardse zekerheden volgens de aardse norm zullen verder afbrokkelen.

Alle aardse zekerheden in de materie, waarbij de Goddelijke liefde niet verankerd is  zullen verder afbrokkelen. 

In het jaar 2012 zal verankering vanuit de Goddelijke wereld plaats vinden van een deel van het Goddelijk plan voor en in de 3e dimensie.

Het jaar 2012 = 5

dit getal 5 staat centraal in het jaar 2012 voor de 5 Heilige punten die elk Geest/mens op deze aarde in zich draagt. Deze 5 Heilige punten hebben ook te maken met de 5 Heilige sleutels

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 9 januari 2012