Zendeling

 

Het goddelijk plan

ZENDELING: persoon die uitgezonden wordt om mensen tot het geloof te bekeren.

In de Bijbel in Marcus 16 vers 15 staat geschreven: "Zegt het voort"

"Zegt het voort" is voor diegenen die er voor open staan om informatie aan te willen horen die vanuit de Goddelijke wereld in werking gezet is.

Diegenen die Gods woord er bij halen en vanuit de naam van GOD spreken  zullen zich er terdege van bewust moeten worden/zijn dat dit een zeer grote verantwoordelijkheid met zich meedraagt.

De persoon en/of personen in kwestie die de Goddelijke energy/boodschap verkondigen en deze boodschap is niet in overeenstemming met het LICHT/GODDELIJKE WERELD, zullen zich terdege moeten verantwoorden.

Doordat mensen zich open stellen om bewust contact te maken en/of krijgen met de Goddelijke wereld zijn uiteraard de negatieve werelden ook actief bezig. 

De mens kan in allerlei vormen en vanuit allerlei vormen informatie ontvangen, bewust en onbewust, maar zodra men bewust actie gaat ondernemen is men verantwoordelijk voor zijn/haar acties.

Indien men met de naam GOD in de mond allerlei dingen verkondigt uit naam van GOD , heeft deze persoon in kwestie uiteraard een grotere verantwoordelijkheid.

Indien de Goddelijke informatie niet overeenkomt en/of zuiver is, zoals bedoeld is vanuit het LICHT/de Goddelijke wereld, dan heeft dit een negatief effect. Dit geldt ook voor de persoon en/of personen in kwestie die de verkondiging uitgesproken heeft door het woord.

VRIJE WIL (voorbeeld uit vele voorbeelden):

Indien de naam GOD en/of Goddelijke informatie gebruikt wordt door een zendeling om bij voorbeeld een  beslissing  (beslissingen) te forceren  van de  persoon (personen) in kwestie en die persoon hiermee onder emotionele druk komt te staan (in welke gevoelsbeleving dan ook) is dit uiteraard NIET GOED.

De mens is geschapen met een vrije wil, de vrije wil zal nooit in het geding komen door en vanuit de Goddelijke wereld.

HET  GODDELIJK  PLAN:

Diegenen die het GODDELIJK PLAN verkondigen, moeten uiteraard van de IN'S & OUT'S  op de hoogte zijn. Ook hier gelden de regels zoals bovengenoemd vermeld.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 2 juli 2012