Ishvara

 

Eén van de Goddelijke namen.

ISHVARA is de alomvattende, de Hoogste GOD.

BRAHMA is vanuit ISHVARA.

BRAHMA is God van de Karma.

MANTRA :

Alle Mantra's moeten worden opgedragen/gericht aan ISHVARA.

Zodra dat aantal Mantra's opgenomen en aanvaard zijn door ISHVARA geeft ISHVARA de opdracht aan Brahma. Brahma geeft de opdracht aan die Half God die gespecialiseerd is voor de verlichting van de situatie en/of persoon in kwestie.

Indien de persoon in kwestie wijsheid nodig heeft, dan geeft Brahma de opdracht aan die Half Goden die gespecialiseerd zijn voor de situatie in kwestie.

LET WEL:

alle Hindoes in deze wereld die Mantra's en/of ceremonies opdragen/richten aan die God waar zij zelf een voorkeur voor hebben, zullen nooit dat effect krijgen/ontvangen wat ze graag zouden willen.

REDEN:

de zuivere half Goden houden zich exact aan de Goddelijk wet van ISHVARA. Daarom zetten deze half Goden maar een klein beetje in werking, onder het motto: “voor wat hoort wat”.

  1. ISHVARA
  2. BRAHMA
  3. SHIVA &VISHNU

ISHVARA (English)

One of the divine names.

ISHVARA is comprehensive, the Supreme God.

BRAHMA is from ISHVARA.

BRAHMA is the God of Karma.

MANTRA:

All Mantras should be instructed / directed to ISHVARA.

Once the number of Mantras are included and accepted by ISHVARA. ISHVARA instructs BRAHMA. BRAHMA instructs the Half God who is specialized for the alleviation of the situation and / or person.

If the person in question needs wisdom BRAHMA then instructs the Half Gods that are specialized for the situation in question.

PLEASE NOTE:

All Hindus in this world that Mantras and / or ceremonies dedicate / direct to God that they have a preference for themselves, will never get that effect / receive what they would like.

REASON:

The pure semi-gods themselves hold themselves exactly to the Divine Law of ISHVARA. Therefore these Half gods create a bit, under the motto: "quid pro quo”

  1. ISHVARA
  2. BRAHMA
  3. SHIVA& VISHNU

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 6 augustus 2012