Let op: het jaar 2013

 

Het jaar 2013 is het jaar van onverwachte gebeurtenissen, zowel positief als negatief.
Wees alert, een ongeluk ligt in een klein hoekje.
Bij gewoontes zal men moeten opletten, want daar ligt meestal de onoplettendheid.

JAAR 2013: Als men deze getallen bij elkaar optelt dan is de uitkomst 6.
De negatieve krachten/duivels/satans hebben de Goddelijke kracht afgetapt, 9 is een Goddelijk getal en doordat het negatieve de energie verdraait krijgt men zogezegd het getal 6.

666 : Dit heeft er wederom mee te maken dat op drie niveaus, onder andere gevoel, gedachten en handelingen, het negatieve (duivels, satans) de mensheid op deze manier manipuleert. (kijk maar om je heen en/of kijk wat er gaande is op deze wereld/aarde.)

De planning vanuit de Goddelijke wereld is dat HET BEEST in de aarde ontkracht zal moeten gaan worden.
Het jaar 2013 is het jaar waarin de zwaarste negatieve krachten hun negatieve kracht zullen laten zien of voelen.

De tijd betreft ARMAGEDDON. ( hier wordt nog over geschreven.)
De grote verdrukking, einde der tijden. Hier wordt mee bedoeld: het einde der tijden is aangebroken voor de negatieve krachten.

In het jaar 2013 zullen psychische klachten weer toenemen, dit heeft wederom te maken met de onrust in de tussenwerelden in het hiernamaals.
Er zullen meer hersenbloedingen, hartaanvallen en zelfdodingen voorkomen, ook bij kinderen.
Ook zal de vermoeidheid bij de mensen toenemen.

In het jaar 2013 zullen mensen meer last krijgen van bacteriën die nog niet bekend zijn.
Ziektes die naar boven komen waar de medische wereld nog niet adequaat op kan reageren.
De penicilline zal soms geen uitkomst meer bieden om adequaat en positief op bacteriële ziekten te kunnen reageren.

Ook zullen er weer aardbevingen plaatsvinden, zoals in voorafgaande jaren.
 

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 7 januari 2013