Goddelijke planning 03 augustus 2013

 

Deze sleutel is de toegang tot de energy-voorraden in de gebieden van de duivels / satans / het beest / the beast

Totale lengte sleutel 66 cm, breedte 15 cm tussen de punten boven, breedte onder 6 cm.                                              

De Goddelijke wereld, onder leiding van de Hoofd ANGEL, heeft instructies uitgedeeld op 3 augustus 2013 aan velerlei Angel-legioenen om via deze sleutel allerlei voorraadgebieden waar veel Goddelijke energy aanwezig is terug te halen van de duivels/satans/ het beest/the beast.

De duivels/satans/ het beest/the beast heeft veel voorraad gestolen/afgepikt via de mensheid/geesten.

De planning vanuit de Goddelijke wereld onder leiding van de Hoofd ANGEL en ANGEL Michael en ANGEL Gabriel is om de voorraden van het Goddelijk Licht  terug te halen nu en in de komende jaren vanuit de negatieve gebieden van  de duivels/satans/het beest/the beast. 

Indien men bepaalde ingangen/toegangen van de kracht/energy van de duivels/satans/het beest/the beast wil openen om zodoende deze gebieden te kunnen ontkrachten/uitzuiveren met behulp vanuit de Goddelijke wereld, kan men het volgende doen, zowel voor de aarde en/of voor zich zelf:

Men kopieert in totaal 3 van deze teksten van DEZE SLEUTEL IS DE TOEGANG  VAN  DE ENERGY- VOORRADEN IN DE GEBIEDEN VAN DE DUIVELS/SATANS/HET BEEST/THE BEAST.   

Loskoppelen: terug roepen

Maak in meditatie via je hart in gedachten contact met GOD en vraag of er een begin gemaakt kan worden voor opening met DEZE SLEUTEL IS DE TOEGANG  VAN  DE ENERGY-VOORRADEN IN DE GEBIEDEN VAN DE DUIVELS/SATANS/HET BEEST/THE BEAST.  

Daarna voor  loskoppeling  van de energy-voorraden van DE DUIVELS/SATANS/HET BEEST/THE BEAST.   

Vraag via je hart in gedachten aan GOD, de Hoofd Engel, Engel Michaël en Engel Gabriël of je bewust en/of onbewust toegang mag hebben via deze SLEUTEL met de energy-voorraden van DE DUIVELS/SATANS/HET BEEST/THE BEAST en daarna teruggebracht mag worden naar de GODDELIJKE gebieden 24-13, datgene wat GOD aangeeft.

Verder: Zeg in gedachten via je hart 13 keer :

 1. DEZE SLEUTEL IS DE TOEGANG TOT DE ENERGY-VOORRADEN IN DE GEBIEDEN VAN DE DUIVELS/SATANS/HET BEEST/THE BEAST.
 2. DEZE SLEUTEL IS DE TOEGANG TOT DE ENERGY-VOORRADEN IN DE GEBIEDEN VAN DE DUIVELS/SATANS/HET BEEST/THE BEAST.
 3. DEZE SLEUTEL IS DE TOEGANG TOT DE ENERGY-VOORRADEN IN DE GEBIEDEN VAN DE DUIVELS/SATANS/HET BEEST/THE BEAST.
 4. DEZE SLEUTEL IS DE TOEGANG TOT DE ENERGY-VOORRADEN IN DE GEBIEDEN VAN DE DUIVELS/SATANS/HET BEEST/THE BEAST.
 5. DEZE SLEUTEL IS DE TOEGANG TOT DE ENERGY-VOORRADEN IN DE GEBIEDEN VAN DE DUIVELS/SATANS/HET BEEST/THE BEAST.
 6. DEZE SLEUTEL IS DE TOEGANG TOT DE ENERGY-VOORRADEN IN DE GEBIEDEN VAN DE DUIVELS/SATANS/HET BEEST/THE BEAST.
 7. DEZE SLEUTEL IS DE TOEGANG TOT DE ENERGY-VOORRADEN IN DE GEBIEDEN VAN DE DUIVELS/SATANS/HET BEEST/THE BEAST.
 8. DEZE SLEUTEL IS DE TOEGANG TOT DE ENERGY-VOORRADEN IN DE GEBIEDEN VAN DE DUIVELS/SATANS/HET BEEST/THE BEAST.
 9. DEZE SLEUTEL IS DE TOEGANG TOT DE ENERGY-VOORRADEN IN DE GEBIEDEN VAN DE DUIVELS/SATANS/HET BEEST/THE BEAST.
 10. DEZE SLEUTEL IS DE TOEGANG TOT DE ENERGY-VOORRADEN IN DE GEBIEDEN VAN DE DUIVELS/SATANS/HET BEEST/THE BEAST.
 11. DEZE SLEUTEL IS DE TOEGANG TOT DE ENERGY-VOORRADEN IN DE GEBIEDEN VAN DE DUIVELS/SATANS/HET BEEST/THE BEAST.
 12. DEZE SLEUTEL IS DE TOEGANG TOT DE ENERGY-VOORRADEN IN DE GEBIEDEN VAN DE DUIVELS/SATANS/HET BEEST/THE BEAST.
 13. DEZE SLEUTEL IS DE TOEGANG TOT DE ENERGY-VOORRADEN IN DE GEBIEDEN VAN DE DUIVELS/SATANS/HET BEEST/THE BEAST.

Deze tekst 13 keer beschrijven met: GOD IS ALMACHTIG en daarna verbranden.

(De bedoeling is: de tekst 3x kopiëren, alle 3 teksten 13 x beschrijven en alle 3 beschreven teksten achter elkaar of tegelijkertijd verbranden.

De mensen en/of Lichtwerkers die deze tekst over DEZE SLEUTEL IS DE TOEGANG TOT  DE ENERGY-VOORRADEN IN DE GEBIEDEN VAN DE DUIVELS/SATANS/ HET BEEST/THE BEAST verbranden, hebben bescherming en zegeningen van Engel Michaël en Engel Gabriël.

Let wel: Men kan hierop een krachtige lichamelijke reactie verwachten.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 5 augustus 2013