de reden van 2x overstroming te lourdes in het jaar 2012/ 2013

 

Hoererij lourdes

De apostel Petrus kreeg de sleutel van Jesus de Christus om het werk GODS voort te zetten en een Gemeente te stichten. De eerste kerk is gesticht door de apostel Johannes en de bijeenkomst was in een spelonk in Griekenland.

De Apostelen waren onder andere helderziend en kregen spirituele informatie rechtstreeks van Jesus de Christus en ondersteunende informatie vanuit de Goddelijke wereld omtrent wie  Jesus de Christus is.

LOURDES:

Bernadette was onder andere helderziend en ontving Maria, zodoende is Lourdes ontstaan.
Dit alles is ontstaan vanuit de spiritualiteit.

DE PAUS:

De Paus is volgens de Katholieke leer een plaatsvervanger voor GOD op deze aarde.
De Paus is niet helderziend.

1e overstroming te Lourdes eind oktober 2012.
2e overstroming te Lourdes 18 juni 2013.

De Paus heeft geen verklaring uitgegeven omtrent de bovengenoemde overstromingen.

HOERERIJ LOURDES:

Vroeger werden de beelden van Maria en Jesus door de lokale bevolking gemaakt. De makers van de toen gemaakte beelden hadden respect en eerbied voor  Maria en Jesus.
Dus deze beelden werden met liefde gemaakt.

Nu in deze tijd worden de beelden geïmporteerd en meestal gemaakt  door middel van chemische samenstelling.
De beelden worden gemaakt zonder gevoel. De beelden worden gemaakt met als doel winst te verkrijgen.
Dit valt onder hoererij (iets verkopen zonder gevoel van uit het Hart.) 

Lourdes is een economie. Het meeste gaat gepaard zonder gevoel vanuit het Hart. Het gevoel van  de pelgrims wordt misbruikt.
Dit is één (1) van de redenen waarom in het jaar 2012/2013 Lourdes 2 keer een overstroming meemaakte.

De spirits van de natuur zijn van mening dat dit de enige manier is om het gevoel te raken van diegenen die het gevoel van de pelgrims misbruiken. 
Maria hoopt dat de mensen die hun brood verdienen omtrent Lourdes, via hun HART de essentie van het leven, GOD, weer gaan zoeken.

NOTE: 

Bovengenoemde is ontstaan vanuit de spiritualiteit. Nu anno 2013 is de spiritualiteit verwaterd en wordt niet meer op die manier beleeft zoals toen het ontstaan is.
Vroeger als Maria verscheen, was het bijzonder, een soort wonder.
Nu, heden ten dage, verschijnt Maria ook bij mensen in Lourdes, maar men vindt het niet zo bijzonder  meer en als Maria  een boodschap heeft over iets waar zij het niet mee eens is, wordt deze boodschap geblokkeerd door de gevestigde orde van Lourdes. Dit is ook één (1) van de redenen van de overstromingen.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 2 september 2013