Het jaar 2014

 
01.01.2014 heeft de Goddelijke wereld in de aarde de energy van het magnetisme veranderd.
 
Het jaar 2014 is ook het jaar van de opbouw vanuit de Goddelijke wereld voor de aarde (Het Goddelijk plan.)
Het jaar 2014 = 7 Het getal 7 staat voor creatie/creëren.
 
Virussen en bacteriën:
 
Het jaar 2014 staat in het teken van virussen en bacteriën.
De mysterieuze virussen en bacteriën zullen toenemen. 
Op dit moment heeft men nog geen behandelingsmethode voor deze virussen en bacteriën.
 
Verder is jaar 2014 een jaar met:
  • veel tegenstrijdigheden
  • agressie
  • toename psychische klachten 
  • in velerlei gevallen zal bepaalde medicatie niet meer toereikend zijn, dit geldt ook voor allerlei ziektes
  • zelfmoorden
  • storingen in digitale systemen/computers
Rampen:
 
  • rampen zullen in orde van grootte hetzelfde zijn als in de afgelopen jaren. 

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 6 januari 2014