Magnetisch veld, magnetisme / supra / magna

 

MAGMA: gloeiend vloeibare stof uit het inwendige van de aarde.

SIC PARVIS MAGNA : zo ontstaan door / met behulp van kleine dingen grote / belangrijke zaken.  

De Goddelijke wereld 24-13 stelt voor deze inwijding het volgende ter beschikking:

Diegene die deze inwijding ondergaat ontvangt via de HOOFD ANGEL in zijn linker hand een Goddelijke Magna energy bol.

Men ontvangt via de HOOFD ANGEL van ANGEL MICHAEL in energy vorm een magneet in 9 matrix vormen.

Men ontvangt via de HOOFD ANGEL van ANGEL GABRIE  in energy vorm een boek waar de kennis/wijsheid in vermeld is voor de nieuwe periode van opruiming/transformatie.

Verder wordt men via ANGEL GABRIEL verbonden aan het Goddelijk Hart in de de aarde/afdeling Goddelijk Magna, dit wordt doorgetrokken naar gebied KERATON 24-13.

Men krijgt extra bescherming en aanvullende Goddelijke kracht, dat gene wat de persoon in kwestie aan kan.

INWIJDING:

Deze heeft als doel om het magnetisch energy veld van welke vorm dan ook te veranderen naar gelang de Goddelijke wereld aangeeft, vanuit GOD via het scenario/de planning van de HOOFD ANGEL.

De Goddelijke energy die geactiveerd wordt bij deze inwijding heeft als doel veranderingen te laten ontstaan om van de oude/nieuwe energy op een geheel andere manier bewust te worden.

De  bewustwording van de energy heeft ook als doel spirituele groei en om verder door te dringen in diepere lagen.

Ook in de diepere en harde lagen van de negatieve hiërarchieën, zoals allerlei soorten duivels/satans enzovoort.

Alles heeft een magnetisch veld. Doordat de Goddelijke wereld via de ANGELS allerlei soorten magnatisme gaat veranderen heeft dit op velerlei dingen een effect, ook qua waarneming, zowel in gevoel en als in zienswijze. Alles wordt op geheel andere manier zichtbaar/voelbaar.

Het negatieve kan niet meer schuilen of veranderen in welke vorm dan ook, zichtbaar of onzichtbaar.

Deze inwijding heeft ook als doel om het beest in/op de aarde te ontmantelen en te transformeren.

N.B.: MAGNA is de kosmische aanduiding voor MAGMA.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 7 april 2014