Pilaren van de negatieve hiërarchieën

 

De negatieve rijken / werelden / hiërarchieën van het beest welke met de aarde te maken hebben zijn op negatieve pilaren gebouwd. (zie tekening onderaan tekst)

De negatieve rijken / werelden / hiërarchieën van het beest zijn ook aangesloten aan en op de mens met als doel via gevoel en gedachtenmanipulatie de Geest van de mens tot slaaf te maken.

De meeste Geesten / mensen zijn al reeds slaaf van bovengenoemde.

De negatieve rijken / werelden / hiërarchieën van het beest reageren heftig op het Licht vanuit de Goddelijke wereld.

Dit heeft tot gevolg dat de Gees / mens hierop geestelijk reageert. Diegenen die er geen bewustzijn op hebben denken dat ze geestelijke klachten hebben en/of geestelijk niet in orde zijn.

Psychische klachten zullen sterk toenemen onder de bevolking.

Loskoppelen:

Maak in meditatie via je hart in gedachten contact met GOD en vraag of er een begin gemaakt kan worden voor ondermijnen van de NEGATIEVE PILAREN van HET BEEST IN ALLERLEI VORMEN.

Vraag via je hart in gedachten aan GOD, de Hoofd Engel, Engel Michaël en Engel Gabriël of er een begin gemaakt kan worden zodat NEGATIEVE PILAREN van HET BEEST IN ALLERLEI VORMEN ondermijnd gaan worden en op korte termijn in mogen storten.

Verder: Zeg in gedachten via je hart 13 keer de naam van:

NEGATIEVE PILAREN van HET BEEST  IN ALLERLEI VORMEN

NEGATIEVE PILAREN van HET BEEST  IN ALLERLEI VORMEN

NEGATIEVE PILAREN van HET BEEST  IN ALLERLEI VORMEN

NEGATIEVE PILAREN van HET BEEST  IN ALLERLEI VORMEN

NEGATIEVE PILAREN van HET BEEST  IN ALLERLEI VORMEN

NEGATIEVE PILAREN van HET BEEST  IN ALLERLEI VORMEN

NEGATIEVE PILAREN van HET BEEST  IN ALLERLEI VORMEN

NEGATIEVE PILAREN van HET BEEST  IN ALLERLEI VORMEN

NEGATIEVE PILAREN van HET BEEST  IN ALLERLEI VORMEN

NEGATIEVE PILAREN van HET BEEST  IN ALLERLEI VORMEN

NEGATIEVE PILAREN van HET BEEST  IN ALLERLEI VORMEN

NEGATIEVE PILAREN van HET BEEST  IN ALLERLEI VORMEN

NEGATIEVE PILAREN van HET BEEST  IN ALLERLEI VORMEN

Deze tekst 13 keer beschrijven met : GOD IS ALMACHTIG en daarna verbranden.

De mensen en/of Lichtwerkers die deze tekst over NEGATIEVE PILAREN van HET BEEST IN ALLERLEI VORMEN verbranden, hebben bescherming van Engel Michaël en Engel Gabriël.

PS: Op 13 augustus 2014 wordt de speciale Goddelijke energy en planning in werking gezet ter bestrijding van NEGATIEVE PILAREN van HET BEEST IN ALLERLEI VORMEN.

Let wel: Men kan hierop een krachtige lichamelijke reactie verwachten.

LET WEL: er zijn ontelbaar veel NEGATIEVE PILAREN van HET BEEST IN ALLERLEI VORMEN.

ALGEMEEN: Nadat allerlei negatieve pilaren die de funderingen ondersteunen van de negatieve hiërarchieën naar het Licht zullen gaan, zullen uiteindelijk de negatieve hiërarchieën instorten en kan er ook een begin gemaakt worden met de negatieve energy loskoppeling van de ingestorte negatieve gebieden.

Deze code mag meerdere keren verbrand worden!

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 13 augustus 2014