Informatie vanuit de Goddelijke Wereld 24-13

 

Vanaf begin November:

Doordat HET LICHT steeds meer naar de aarde toekomt en steeds meer negatieve krachten losgekoppeld worden van de aarde en de mensheid, zullen meer mensen last krijgen van psychische stoornissen/problemen en voor meer mensen ernstige psychische klachten.

In 2016 wordt het aantal mensen met psychische klachten meer dan verdubbeld!

REDEN:

Doordat de mensheid zijn/haar taak niet oppakt. Het is immers de verplichting van elk mens dat hij/zij GOD zoekt via zijn/haar HART.

Doordat de negatieve krachten systematisch worden losgekoppeld van de mens (o.a ook uit het energy veld van de mens) gaat de mens hier o.a psychisch heftig op reageren.

Vanaf November zullen meer en meer mensen ook duivels en satans gaan zien!

Door psychische klachten gaan dingen/situaties escaleren. Dit komt omdat ze bevangen / gemanipuleerd worden door stemmen. Verder zullen er velerlei mensen komen die zeggen Jezus of Maria te zijn.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 3 oktober 2015