5e inwijding: op weg naar je hogere zelf

 

Het doel van deze inwijding is om beter te kunnen leren vertalen vanuit de 4e dimensie
(je hogere zelf) in woorden (3e dimensie).

Spiritueel gezien:
3e dimensie = materie
4e dimensie = energie

Met andere woorden, als men alles op een rijtje kan zetten in de 4e dimensie, dan doet men zijn handelingen bewuster en niet vanuit een impuls of emotie.

Via deze inwijding kan de goddelijke wereld efficiënter werken doordat de mensen die deze inwijding hebben ondergaan aangesloten worden op een kosmisch programma.

De ontvanger kan via zijn eigen kosmische programma datgene ontvangen wat hij door al zijn vorige levens heeft opgebouwd.

Verder kan het goddelijk plan sneller ten uitvoer gebracht worden omdat deze incarnaties
gaan begrijpen wat de kosmische planning is vanuit god.

Ook kan men zijn dromen, spirituele waarnemingen en gevoel vanuit het hart beter
verwoorden/uitleggen voor zichzelf of aan derden.

Tijdens deze inwijding ontvangt men energieën vanuit atlantis, maar dan op het niveau/in de tijdgeest waar we ons nu bevinden; Worden verbindingen met je heilige geest gemaakt of vergroot en worden verbindingen met je Goddelijke tweelingziel gemaakt of vergroot.

Bovengenoemde staat onder leiding van engel Michaël en engel Gabriël.

Ieder die deze inwijding ondergaat via CHAAS zal de kracht ontvangen vanuit de
Goddelijke bron om verder te kunnen naar het doel en de reden waarom Adam
en Eva geschapen zijn (=de mens).

light unto darkness
spirit unto flesh
heaven unto earth
one for all, all for one

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 13 augustus 2000