Duivel / satan / medusa

 

Vanuit de Goddelijke Wereld is besloten dat de negatieve krachten/ duivels/ satans en negatieve hiërarchieën met de naam Medusa opgeruimd mogen worden. Duivels/ satans en negatieve hiërarchieën met de naam Medusa die en/of handelen namens Medusa, gaan als volgt te werk:

Gedachtenstemmetjes in het hoofd die je vertrouwen ondermijnen en/of je vertrouwen laten wankelen.

 • Medusa die de belevingswereld in de mens/bewustzijn verandert zowel in gevoel en/of gedachten en/of inzichten.
 • Medusa die de HOOP probeert te ondermijnen via stemmetjes in het hoofd die de resterende HOOP ondermijnen en/of je vertrouwen laten wankelen.
 • Medusa die tegenslagen probeert te activeren en te blokkeren om hier mee je zelfvertrouwen te laten wankelen.

Indien men wil meewerken om de negatieve hiërarchieën van de duivels/ satans/ Medusa op te ruimen, zodat er een begin gemaakt kan worden voor de grote opruiming wat betreft het opschonennegatieve energy voor de aarde en mensheid, kan men de volgende procedure in werking zetten/activeren

Dit geldt ook voor wat betreft het activeren voor loskoppeling van de negatieve Medusa.

LOSKOPPELING en VERBRANDEN:

Men maakt in gedachten contact via het HART met de Hoogste bron GOD.

Men schrijft 13 x GOD IS ALMACHTIG over deze tekst van Medusa.

Tijdens het verbranden zegt men in gedachten en/of met luider stem de volgende tekst :

 1. ALLE NEGATIEVE ENERGY, DUIVELS EN SATANS IN WELKE VORM EN HOEDANIGHEID DAN OOK DIE AFKOMSTIG ZIJN EN/OF WERKEN VOOR MEDUSA ZULLEN LOSGEKOPPELD WORDEN VAN/IN EN ROND DE AARDE EN OOK WAT BETREFT NEGATIEVE AANSLUITINGEN OP MENS/GEEST EN DIER.
 2. ALLE NEGATIEVE ENERGY, DUIVELS EN SATANS IN WELKE VORM EN HOEDANIGHEID DAN OOK DIE AFKOMSTIG ZIJN EN/OF WERKEN VOOR MEDUSA ZULLEN LOSGEKOPPELD WORDEN VAN/IN EN ROND DE AARDE EN OOK WAT BETREFT NEGATIEVE AANSLUITINGEN OP MENS/GEEST EN DIER.
 3. ALLE NEGATIEVE ENERGY, DUIVELS EN SATANS IN WELKE VORM EN HOEDANIGHEID DAN OOK DIE AFKOMSTIG ZIJN EN/OF WERKEN VOOR MEDUSA ZULLEN LOSGEKOPPELD WORDEN VAN/IN EN ROND DE AARDE EN OOK WAT BETREFT NEGATIEVE AANSLUITINGEN OP MENS/GEEST EN DIER.
 4. ALLE NEGATIEVE ENERGY, DUIVELS EN SATANS IN WELKE VORM EN HOEDANIGHEID DAN OOK DIE AFKOMSTIG ZIJN EN/OF WERKEN VOOR MEDUSA ZULLEN LOSGEKOPPELD WORDEN VAN/IN EN ROND DE AARDE EN OOK WAT BETREFT NEGATIEVE AANSLUITINGEN OP MENS/GEEST EN DIER.
 5. ALLE NEGATIEVE ENERGY, DUIVELS EN SATANS IN WELKE VORM EN HOEDANIGHEID DAN OOK DIE AFKOMSTIG ZIJN EN/OF WERKEN VOOR MEDUSA ZULLEN LOSGEKOPPELD WORDEN VAN/IN EN ROND DE AARDE EN OOK WAT BETREFT NEGATIEVE AANSLUITINGEN OP MENS/GEEST EN DIER.
 6. ALLE NEGATIEVE ENERGY, DUIVELS EN SATANS IN WELKE VORM EN HOEDANIGHEID DAN OOK DIE AFKOMSTIG ZIJN EN/OF WERKEN VOOR MEDUSA ZULLEN LOSGEKOPPELD WORDEN VAN/IN EN ROND DE AARDE EN OOK WAT BETREFT NEGATIEVE AANSLUITINGEN OP MENS/GEEST EN DIER.
 7. ALLE NEGATIEVE ENERGY, DUIVELS EN SATANS IN WELKE VORM EN HOEDANIGHEID DAN OOK DIE AFKOMSTIG ZIJN EN/OF WERKEN VOOR MEDUSA ZULLEN LOSGEKOPPELD WORDEN VAN/IN EN ROND DE AARDE EN OOK WAT BETREFT NEGATIEVE AANSLUITINGEN OP MENS/GEEST EN DIER.
 8. ALLE NEGATIEVE ENERGY, DUIVELS EN SATANS IN WELKE VORM EN HOEDANIGHEID DAN OOK DIE AFKOMSTIG ZIJN EN/OF WERKEN VOOR MEDUSA ZULLEN LOSGEKOPPELD WORDEN VAN/IN EN ROND DE AARDE EN OOK WAT BETREFT NEGATIEVE AANSLUITINGEN OP MENS/GEEST EN DIER.
 9. ALLE NEGATIEVE ENERGY, DUIVELS EN SATANS IN WELKE VORM EN HOEDANIGHEID DAN OOK DIE AFKOMSTIG ZIJN EN/OF WERKEN VOOR MEDUSA ZULLEN LOSGEKOPPELD WORDEN VAN/IN EN ROND DE AARDE EN OOK WAT BETREFT NEGATIEVE AANSLUITINGEN OP MENS/GEEST EN DIER.
 10. ALLE NEGATIEVE ENERGY, DUIVELS EN SATANS IN WELKE VORM EN HOEDANIGHEID DAN OOK DIE AFKOMSTIG ZIJN EN/OF WERKEN VOOR MEDUSA ZULLEN LOSGEKOPPELD WORDEN VAN/IN EN ROND DE AARDE EN OOK WAT BETREFT NEGATIEVE AANSLUITINGEN OP MENS/GEEST EN DIER.
 11. ALLE NEGATIEVE ENERGY, DUIVELS EN SATANS IN WELKE VORM EN HOEDANIGHEID DAN OOK DIE AFKOMSTIG ZIJN EN/OF WERKEN VOOR MEDUSA ZULLEN LOSGEKOPPELD WORDEN VAN/IN EN ROND DE AARDE EN OOK WAT BETREFT NEGATIEVE AANSLUITINGEN OP MENS/GEEST EN DIER.
 12. ALLE NEGATIEVE ENERGY, DUIVELS EN SATANS IN WELKE VORM EN HOEDANIGHEID DAN OOK DIE AFKOMSTIG ZIJN EN/OF WERKEN VOOR MEDUSA ZULLEN LOSGEKOPPELD WORDEN VAN/IN EN ROND DE AARDE EN OOK WAT BETREFT NEGATIEVE AANSLUITINGEN OP MENS/GEEST EN DIER.
 13. ALLE NEGATIEVE ENERGY, DUIVELS EN SATANS IN WELKE VORM EN HOEDANIGHEID DAN OOK DIE AFKOMSTIG ZIJN EN/OF WERKEN VOOR MEDUSA ZULLEN LOSGEKOPPELD WORDEN VAN/IN EN ROND DE AARDE EN OOK WAT BETREFT NEGATIEVE AANSLUITINGEN OP MENS/GEEST EN DIER.

Tijdens de verbranding gaan The ANGELS van ANGEL MICHAEL en The ANGELS van ANGEL GABRIEL bezig met loskoppeling wat betreft Medusa.

Deze negatieve krachten gaan naar dat gebied wat de GODDELIJKE WERELD aangeeft o.l.v de HOOFD ANGEL.

LET WEL: Men kan tijdens de verbrandingsprocedure en/of daarna eventueel een heftige reactie ondervinden. Men krijgt voldoende bescherming van en door bovengenoemde ANGELS.

Bovengenoemde treedt in kracht vanuit de GODDELIJKE WERELD op 13-06-2017 

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 31 mei 2017