Het jaar 2018

 

Het jaar van manifestatie vanuit het goddelijke

In het jaar 2018 zet het LICHT meer dingen in werking. Dit wordt ook (meer) tastbaar voor bepaalde mensen.

01-01-2018 heeft de Goddelijke wereld voor de wereld en aarde de energy weer veranderd. De Goddelijke wereld gaat ook dit jaar 2018 weer door het frequentie/trillingsgetal te verhogen qua energy.

Het jaar 2018 = 11

Virussen en bacteriën: Hetzelfde als in het jaar 2017.

Het jaar 2018 is een jaar met:

  • in het algemeen: grote pieken en dalen, op allerlei niveaus
  • agressie/geweld: toenemend
  • ziektes: toenemend
  • toename psychische klachten
  • zelfmoorden: toenemend
  • storingen in digitale systemen/computers: toenemend
  • rampen: toenemend

Doordat het Goddelijke Licht, genaamd CHRYSTAL ENERGY, zich versterkt manifesteert in het aardse, in deze wereld, wordt alles zichtbaar.Let wel: datgene wat niet voldoet aan de Goddelijke energy wordt zichtbaar en tastbaar. Dus met andere woorden: veel rotzooi komt boven bij de mensheid omdat het negatieve via de mens zichtbaar wordt in energy (negatieve energy) en ook door velen via negatief gevoel, daarna negatieve gedachten en dan de negatieve aardse handelingen. Uiteenlopend van depressiviteit, agressie en vernietiging, illusie. Bepaalde mensen zullen ook gaan ervaren dat vlees eten het fysieke lichaam nadelig beïnvloedt.

Het negatieve gaat dit jaar versterkt verdraaiingen activeren, o.a. tussen mensen onderling. De duisternis zet extra in op list en bedrog. Het negatieve probeert op allerlei manieren wat nu tussen mensen in harmonie is, naar disharmonie te brengen.

De duivels/satans zullen alles in het werk zetten wat betreft verharding in en rondom religies! Verder: verdere afbrokkeling wat betreft het Vaticaan, de Rooms Katholieke Kerk. De Paus wordt mogelijk ziek.

Note: Het negatieve zit aan de mensheid aangesloten. Het negatieve kan onder andere daardoor geen kant op en het antwoord hierop vanuit de duisternis/duivels/satans is,dat ze vele mensen tot waanzin gaan drijven.

Het jaar 2018 zal verder in het teken staan van wat alreeds in het NIEUWE TESTAMENT geschreven staat ( zie Openbaringen 17 vers 1-18)

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 8 januari 2018