Hooggevoeligheid

 

Dit woord wordt gebruikt door mensen die het gevoel hebben dat ze hooggevoelig zijn.

Hooggevoeligheid : Hoe daar mee om te gaan?

Indien U gevoelsimpulsen ontvangt die meer zijn dan bij de gemiddelde mens (gewone mensen) bent U gevoelig. Tussen gevoelig en hooggevoelig ligt nog een wereld van verschil in de gevoelsbeleving. Terugkomend op de gevoelsimpulsen die U binnenkrijgt / ontvangt: Indien deze gevoelsimpulsen Uw gevoel gaan beïnvloeden dan heeft U zogezegd een probleem.

Waarom is het een probleem?

Omdat U nog geen wijsheid ter beschikking heeft om via gedachtekracht Uw gevoel weer in harmonie/balans te brengen, zodat U weer bij Uzelf /in Uzelf bent. (Bij jezelf blijven).

PROBLEEM en/of GEEN PROBLEEM:

Indien de gevoelsimpulsen krachtiger zijn dan Uw Geestelijk belevingsgevoel, dan heeft U zogezegd een PROBLEEM. Indien Uw Geestelijke veerkracht sterker is dan de binnenkomende gevoelsimpulsen, dan heeft U zogezegd GEEN PROBLEEM. Indien U weet hoe er mee om te gaan, dan is het zogezegd GEEN PROBLEEM meer. Via het te doorleven en levenservaringen krijgt men allerlei inzichten. Diegenen, die de juiste beslissing nemen vanuit de nieuwe inzichten, zullen op een gegeven moment vrij worden in hun gevoelsbelevingswereld (vrij en blij in jezelf).

Veel hooggevoelige mensen willen graag met een paar woorden uitleg “ hoe er mee om te kunnen gaan.”

Maar helaas is dit niet mogelijk! Waarom niet? Het is niet alléén maar het gevoel. Wat denkt U van de gedachten? Gedachten activeren soms ook een gevoel en het gevoel activeert meestal een gedachte!

Mensen hebben het over MIND CONTROL.

Dit kan wel bereikt worden, maar dan moet Uw Bewustzijn sterker en krachtiger zijn dan de gevoelsimpulsen en dient U controle te hebben over de binnenkomende gedachte. U moet kunnen regeren over al uw gedachtengoed. Zodat U emotioneel geen slaaf bent, maar BAAS over Uw gedachtengoed. En U laat leiden vanuit het gevoel dat U dient, en niet vanuit het gevoel dat U misleidt.

TIPS :

  • Aanvaarden dat U hooggevoelig bent.
  • Aanvaarden dat U nu vindt dat U een probleem heeft dat U hooggevoelig bent.
  • Bij Uzelf blijven. Hiermee wordt bedoeld: Wat U denkt dat goed is om datgene uit te proberen, zodat U tot vernieuwde inzichten komt.

LET WEL:

Vernieuwde inzichten horen ook bij de categorie niet leuke/slechte ervaringen! Slechte ervaringen zijn er voor om bewust te worden hoe het niet moet. Dus, omdat U het zo niet wilt, gaat U het anders doen! Dan worden het weer nieuwe ervaringen. Nieuwe ervaringen zijn nieuwe inzichten. Hooggevoeligheid moet U zien als een speciale GAVE. U bent SPECIAAL! Via hooggevoeligheid kunt U op een gegeven moment heel veel mooie dingen in U zelf teweeg brengen. Al diegenen die dit lezen en hooggevoelig zijn en aan zichzelf blijven werken, zullen bovengenoemde tekst beamen. Verder zult U blij zijn dat U hooggevoelig bent en niet willen ruilen met diegenen die niet hooggevoelig zijn.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 8 juni 2018