Het jaar 2019

 

Het jaar 2019 het begin van armageddon

Zoals elk jaar zet het LICHT in het jaar 2019 meer dingen in werking

01-01-2019 wordt vanuit de Goddelijke wereld de periode ARMAGEDDON in werking gezet voor de wereld en aarde.

De Goddelijke wereld gaat ook dit jaar 2019 weer door het frequentie/trillingsgetal te verhogen qua energy.

Het jaar 2019 = 3

Virussen en bacteriën: Hetzelfde als in het jaar 2018.

Het jaar 2019 is een jaar met:

  • in het algemeen: de meeste mensen zullen met zichzelf bezig zijn. De belevingswereld bij de mens zelf zal anders worden
  • agressie/geweld: toenemend
  • toename psychische klachten
  • toenemende agressie voortkomend door/vanuit psychische klachten
  • zelfmoorden: toenemend
  • rampen: toenemend

Doordat het Goddelijke Licht, genaamd CHRYSTAL ENERGY, zich versterkt manifesteert in het aardse, in deze wereld, wordt alles zichtbaar. Let wel: datgene wat niet voldoet aan de Goddelijke energy wordt zichtbaar en tastbaar. Dus met andere woorden: veel rotzooi komt boven bij de mensheid omdat het negatieve via de mens zichtbaar wordt in energy (negatieve energy) en ook door velen via negatief gevoel, daarna negatieve gedachten en dan de negatieve aardse handelingen. Uiteenlopend van depressiviteit, agressie en vernietiging, illusie.

Het negatieve gaat dit jaar versterkt verdraaiingen activeren, o.a. tussen mensen onderling. De duisternis zet extra in op list en bedrog. Het negatieve probeert op allerlei manieren wat nu tussen mensen in harmonie is, naar disharmonie te brengen.

De duivels/satans zullen alles in het werk zetten wat betreft verharding in en rondom religies! Verder: verdere afbrokkeling wat betreft het Vaticaan, de Rooms Katholieke Kerk. De Paus wordt mogelijk ziek.

Note: Het negatieve zit aan de mensheid aangesloten. Het negatieve kan onder andere daardoor geen kant op en het antwoord hierop vanuit de duisternis/duivels/satans is, dat ze vele mensen tot waanzin gaan drijven.

Ook het jaar 2019 zal verder in het teken staan van wat alreeds in het NIEUWE TESTAMENT geschreven staat.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 5 december 2018