De nieuwe regering voor de aarde

 

De regering die geactiveerd wordt op 15-02-2019 vanuit de GODDELIJKE WERELD 24-13 in de Hiërarchie van / voor de aarde.

Doordat bovengenoemde geactiveerd wordt zal dit een reactie veroorzaken in alle negatieve energy / negatieve werelden etc.

Verder krijgen alle gidsen / lichtmeesters vernieuwde informatie wat betreft het GODDELIJK PLAN van / voor de aarde / mensheid.

Verder zal de mensheid van alle gebieden van het negatieve bewust gemaakt moeten worden in diens bewustzijn, via onder andere de Ziel van de mens. De mens moet alle gebieden van het negatieve doorleven tot en met de diepste HEL (=Tartaros/Tartarus). Niet elke incarnatie op aarde is al aangesloten op Tartaros en ook is het zo dat niet iedereen die veel lastig gevallen wordt door het negatieve reeds op Tartaros is aangesloten.

Al dat gene dat in de Heilige Boeken al reeds geschreven is zal de mens moeten ondergaan om tot Verlichting te kunnen en mogen komen. Amen.

KARMA:

De wet van de KARMA zal vanaf 15-02-2019 actiever zijn wat betreft mogelijkheid en / of onmogelijkheid. Dit betekent met name dat er een versneld proces komt qua opruiming, wat maakt dat het negatieve sneller kan worden opgeruimd (meer mogelijkheden) en dat er ook sneller reactie wordt gegeven vanuit de Wet van de KARMA naar gelang de handeling van een persoon. Met andere woorden: Het proces van actie-reactie vanuit de Wet van de KARMA gaat sneller.

Bovengenoemde heeft als voordeel dat diegenen die zoekende zijn naar Het LICHT/ GOD sneller gehoord zullen worden. Verder zal voor diegenen die vanuit Het LICHT het negatieve getransformeerd hebben naar Het LICHT er een positief effect zijn wat betreft de Wet van de KARMA. Dit geldt ook voor de persoonlijke stukken van zowel vorige levens als van dit leven.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 10 februari 2019