CODE PANDORAVIRUSSEN

 

PANDORAVIRUSSEN:

Pandoravirussen zijn een soort van “megavirus” , ze zijn fysiek gezien één van de grootste virussen die er bestaan . Ze zijn vele malen groter dan vele andere bekende virussen zoals bijvoorbeeld HIV of de Coronavirussen die we heden kennen. Het eerste pandoravirus werd ontdekt in 2003 en er is sinds die tijd door de mens weinig bekend onderzoek naar gedaan. Megavirussen zoals het pandoravirus werden gevonden in amoeben (kleine ééncellige organismen) over de hele wereld, en ook in de mens. Er is vastgesteld dat deze megavirussen, waaronder het pandoravirus en het mimivirus, zélf geïnfecteerd kunnen raken door andere, kleinere virussen (virofagen).

Een virus heeft biologisch niet de mogelijkheid om zich op zichzelf te vermenigvuldigen, het moet de cellen van een ander levend organisme infecteren om dat te kunnen doen. Vanaf het moment dat het virus de cellen van een levend organisme heeft geïnfecteerd, gebruikt het virus deze cellen om nieuwe virusdeeltjes te produceren en zich zo verder te verspreiden.

Wanneer een megavirus zoals het pandoravirus wordt geïnfecteerd door een ander, kleiner virus, en het megavirus op zijn beurt een levend organisme infecteert, dan kopieert de geïnfecteerde cel het KLEINERE VIRUS en dus niet het megavirus. Zo hebben deze kleinere virussen dus de mogelijkheid om zich via een megavirus extra te vermenigvuldigen en te verspreiden.

De heden gekende pandoravirussen zijn:

Pandoravirus hades
Pandoravirus persephone
Pandoravirus braziliensis
Pandoravirus dulcis
Pandoravirus inopinatum
Pandoravirus massiliensis
Pandoravirus pampulha
Pandoravirus salinus

Virussen zijn één van de paradepaardjes van het negatieve.

PANDORA/ HADES/ PERSEPHONE: PANDORA: Pandora wordt in de Griekse mythologie genoemd als een vrouw die werd gecreëerd om misleidend/verleidelijk gevaarlijk en noodlottig nieuwsgierig te zijn. Zij kreeg van Zeus een doos met de instructie om de doos nooit te openen of te kijken wat er in zat. Volgens de mythe waren vele mensen in de ban van Pandora haar schoonheid. Pandora bleek echter te nieuwsgierig om de instructie van de Oppergod op te volgen en opende de doos die ze gekregen had, waarna alle rampen die de mensheid sinds die tijd teisteren, op de mensheid werden losgelaten (bijvoorbeeld, hongersnood, oorlog, natuurrampen etc.)

Datgene wat mooi leek en vele mensen verleid had bleek later misleiding en een bron van onheil en rampspoed. De negatieve krachten/ het Beest die aan de mensheid verbonden zijn kunnen ook het mooie gevoel bij de mens activeren met als doel om de mensheid te misleiden.

HADES: Hades wordt in de Griekse mythologie genoemd als God van de onderwereld. In deze onderwerelden wordt de gruwelijkste plaats Tartaros/Tartarus genoemd. De onderwerelden zijn werelden van onheil, pijn, verdriet en de dood.

PERSEPHONE: Persephone is in de Griekse mythologie de Godin van het dodenrijk en de vrouw van Hades.

ACTIVEREN VAN DE GODDELIJKE POSITIEVE ENERGY TEGEN NEGATIEVE PANDORAVIRUS VOOR TRANSFORMATIE EN ACTIVATIE:

Indien men wat voor de Aarde en/of voor zichzelf wil doen kan men een begin maken met het loskoppelen van deze energy.

Loskoppelen: Maak in meditatie via je hart in gedachten contact met GOD en vraag of er een begin gemaakt kan worden voor de loskoppeling van NEGATIEVE PANDORA/VIRUS/NEGATIEVE ENERGY/DEVILS/SATANS/DADJAL/IBLIS.

Vraag via je hart in gedachten aan GOD, de Hoofd Engel, Engel Michaël en Engel Gabriël of er een BEGIN GEMAAKT MAG WORDEN VOOR DE TRANSFORMATIE VAN DE ENERGY NEGATIEVE PANDORA/VIRUS/NEGATIEVE ENERGY/DEVILS/SATANS/DADJAL/IBLIS DIE IN DIENST STAAN VAN EN VANUIT HET BEEST IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN.

Verder: Zeg in gedachten via je hart 13 keer:

1) WE VRAGEN OF ER EEN BEGIN GEMAAKT MAG WORDEN VOOR DE TRANSFORMATIE VAN DE ENERGY NEGATIEVE PANDORA/VIRUS/NEGATIEVE ENERGY/DEVILS/SATANS/DADJAL/IBLIS DIE IN DIENST STAAN VAN EN VANUIT HET BEEST IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN.
2) WE VRAGEN OF ER EEN BEGIN GEMAAKT MAG WORDEN VOOR DE TRANSFORMATIE VAN DE ENERGY NEGATIEVE PANDORA/VIRUS/NEGATIEVE ENERGY/DEVILS/SATANS/DADJAL/IBLIS DIE IN DIENST STAAN VAN EN VANUIT HET BEEST IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN.
3) WE VRAGEN OF ER EEN BEGIN GEMAAKT MAG WORDEN VOOR DE TRANSFORMATIE VAN DE ENERGY NEGATIEVE PANDORA/VIRUS/NEGATIEVE ENERGY/DEVILS/SATANS/DADJAL/IBLIS DIE IN DIENST STAAN VAN EN VANUIT HET BEEST IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN.
4) WE VRAGEN OF ER EEN BEGIN GEMAAKT MAG WORDEN VOOR DE TRANSFORMATIE VAN DE ENERGY NEGATIEVE PANDORA/VIRUS/NEGATIEVE ENERGY/DEVILS/SATANS/DADJAL/IBLIS DIE IN DIENST STAAN VAN EN VANUIT HET BEEST IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN.
5) WE VRAGEN OF ER EEN BEGIN GEMAAKT MAG WORDEN VOOR DE TRANSFORMATIE VAN DE ENERGY NEGATIEVE PANDORA/VIRUS/NEGATIEVE ENERGY/DEVILS/SATANS/DADJAL/IBLIS DIE IN DIENST STAAN VAN EN VANUIT HET BEEST IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN.
6) WE VRAGEN OF ER EEN BEGIN GEMAAKT MAG WORDEN VOOR DE TRANSFORMATIE VAN DE ENERGY NEGATIEVE PANDORA/VIRUS/NEGATIEVE ENERGY/DEVILS/SATANS/DADJAL/IBLIS DIE IN DIENST STAAN VAN EN VANUIT HET BEEST IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN.
7) WE VRAGEN OF ER EEN BEGIN GEMAAKT MAG WORDEN VOOR DE TRANSFORMATIE VAN DE ENERGY NEGATIEVE PANDORA/VIRUS/NEGATIEVE ENERGY/DEVILS/SATANS/DADJAL/IBLIS DIE IN DIENST STAAN VAN EN VANUIT HET BEEST IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN.
8) WE VRAGEN OF ER EEN BEGIN GEMAAKT MAG WORDEN VOOR DE TRANSFORMATIE VAN DE ENERGY NEGATIEVE PANDORA/VIRUS/NEGATIEVE ENERGY/DEVILS/SATANS/DADJAL/IBLIS DIE IN DIENST STAAN VAN EN VANUIT HET BEEST IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN.
9) WE VRAGEN OF ER EEN BEGIN GEMAAKT MAG WORDEN VOOR DE TRANSFORMATIE VAN DE ENERGY NEGATIEVE PANDORA/VIRUS/NEGATIEVE ENERGY/DEVILS/SATANS/DADJAL/IBLIS DIE IN DIENST STAAN VAN EN VANUIT HET BEEST IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN.
10) WE VRAGEN OF ER EEN BEGIN GEMAAKT MAG WORDEN VOOR DE TRANSFORMATIE VAN DE ENERGY NEGATIEVE PANDORA/VIRUS/NEGATIEVE ENERGY/DEVILS/SATANS/DADJAL/IBLIS DIE IN DIENST STAAN VAN EN VANUIT HET BEEST IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN.
11) WE VRAGEN OF ER EEN BEGIN GEMAAKT MAG WORDEN VOOR DE TRANSFORMATIE VAN DE ENERGY NEGATIEVE PANDORA/VIRUS/NEGATIEVE ENERGY/DEVILS/SATANS/DADJAL/IBLIS DIE IN DIENST STAAN VAN EN VANUIT HET BEEST IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN.
12) WE VRAGEN OF ER EEN BEGIN GEMAAKT MAG WORDEN VOOR DE TRANSFORMATIE VAN DE ENERGY NEGATIEVE PANDORA/VIRUS/NEGATIEVE ENERGY/DEVILS/SATANS/DADJAL/IBLIS DIE IN DIENST STAAN VAN EN VANUIT HET BEEST IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN.
13) WE VRAGEN OF ER EEN BEGIN GEMAAKT MAG WORDEN VOOR DE TRANSFORMATIE VAN DE ENERGY NEGATIEVE PANDORA/VIRUS/NEGATIEVE ENERGY/DEVILS/SATANS/DADJAL/IBLIS DIE IN DIENST STAAN VAN EN VANUIT HET BEEST IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN.

1) VRAAG AAN DE GODDELIJKE WERELD OF DE POSITIEVE GOUDEN PANDORA GEACTIVEERD MAG WORDEN IN JOUW BLOED.
2) VRAAG AAN DE GODDELIJKE WERELD OF DE POSITIEVE GOUDEN PANDORA GEACTIVEERD MAG WORDEN IN JOUW BLOED.
3) VRAAG AAN DE GODDELIJKE WERELD OF DE POSITIEVE GOUDEN PANDORA GEACTIVEERD MAG WORDEN IN JOUW BLOED.
4) VRAAG AAN DE GODDELIJKE WERELD OF DE POSITIEVE GOUDEN PANDORA GEACTIVEERD MAG WORDEN IN JOUW BLOED.
5) VRAAG AAN DE GODDELIJKE WERELD OF DE POSITIEVE GOUDEN PANDORA GEACTIVEERD MAG WORDEN IN JOUW BLOED.
6) VRAAG AAN DE GODDELIJKE WERELD OF DE POSITIEVE GOUDEN PANDORA GEACTIVEERD MAG WORDEN IN JOUW BLOED.
7) VRAAG AAN DE GODDELIJKE WERELD OF DE POSITIEVE GOUDEN PANDORA GEACTIVEERD MAG WORDEN IN JOUW BLOED.
8) VRAAG AAN DE GODDELIJKE WERELD OF DE POSITIEVE GOUDEN PANDORA GEACTIVEERD MAG WORDEN IN JOUW BLOED.
9) VRAAG AAN DE GODDELIJKE WERELD OF DE POSITIEVE GOUDEN PANDORA GEACTIVEERD MAG WORDEN IN JOUW BLOED.
10) VRAAG AAN DE GODDELIJKE WERELD OF DE POSITIEVE GOUDEN PANDORA GEACTIVEERD MAG WORDEN IN JOUW BLOED.
11) VRAAG AAN DE GODDELIJKE WERELD OF DE POSITIEVE GOUDEN PANDORA GEACTIVEERD MAG WORDEN IN JOUW BLOED.
12) VRAAG AAN DE GODDELIJKE WERELD OF DE POSITIEVE GOUDEN PANDORA GEACTIVEERD MAG WORDEN IN JOUW BLOED.
13) VRAAG AAN DE GODDELIJKE WERELD OF DE POSITIEVE GOUDEN PANDORA GEACTIVEERD MAG WORDEN IN JOUW BLOED.

1) VRAAG AAN DE GODDELIJKE WERELD OF DE POSITIEVE CADUCEUS, HET GOUDEN LOGO CHAAS 24-13 EN EEN GOUDEN FILTER VANUIT HET LICHT GEACTIVEERD MAG WORDEN IN JOUW BLOED.
2) VRAAG AAN DE GODDELIJKE WERELD OF DE POSITIEVE CADUCEUS, HET GOUDEN LOGO CHAAS 24-13 EN EEN GOUDEN FILTER VANUIT HET LICHT GEACTIVEERD MAG WORDEN IN JOUW BLOED.
3) VRAAG AAN DE GODDELIJKE WERELD OF DE POSITIEVE CADUCEUS, HET GOUDEN LOGO CHAAS 24-13 EN EEN GOUDEN FILTER VANUIT HET LICHT GEACTIVEERD MAG WORDEN IN JOUW BLOED.
4) VRAAG AAN DE GODDELIJKE WERELD OF DE POSITIEVE CADUCEUS, HET GOUDEN LOGO CHAAS 24-13 EN EEN GOUDEN FILTER VANUIT HET LICHT GEACTIVEERD MAG WORDEN IN JOUW BLOED.
5) VRAAG AAN DE GODDELIJKE WERELD OF DE POSITIEVE CADUCEUS, HET GOUDEN LOGO CHAAS 24-13 EN EEN GOUDEN FILTER VANUIT HET LICHT GEACTIVEERD MAG WORDEN IN JOUW BLOED.
6) VRAAG AAN DE GODDELIJKE WERELD OF DE POSITIEVE CADUCEUS, HET GOUDEN LOGO CHAAS 24-13 EN EEN GOUDEN FILTER VANUIT HET LICHT GEACTIVEERD MAG WORDEN IN JOUW BLOED.
7) VRAAG AAN DE GODDELIJKE WERELD OF DE POSITIEVE CADUCEUS, HET GOUDEN LOGO CHAAS 24-13 EN EEN GOUDEN FILTER VANUIT HET LICHT GEACTIVEERD MAG WORDEN IN JOUW BLOED.
8) VRAAG AAN DE GODDELIJKE WERELD OF DE POSITIEVE CADUCEUS, HET GOUDEN LOGO CHAAS 24-13 EN EEN GOUDEN FILTER VANUIT HET LICHT GEACTIVEERD MAG WORDEN IN JOUW BLOED.
9) VRAAG AAN DE GODDELIJKE WERELD OF DE POSITIEVE CADUCEUS, HET GOUDEN LOGO CHAAS 24-13 EN EEN GOUDEN FILTER VANUIT HET LICHT GEACTIVEERD MAG WORDEN IN JOUW BLOED.
10) VRAAG AAN DE GODDELIJKE WERELD OF DE POSITIEVE CADUCEUS, HET GOUDEN LOGO CHAAS 24-13 EN EEN GOUDEN FILTER VANUIT HET LICHT GEACTIVEERD MAG WORDEN IN JOUW BLOED.
11) VRAAG AAN DE GODDELIJKE WERELD OF DE POSITIEVE CADUCEUS, HET GOUDEN LOGO CHAAS 24-13 EN EEN GOUDEN FILTER VANUIT HET LICHT GEACTIVEERD MAG WORDEN IN JOUW BLOED.
12) VRAAG AAN DE GODDELIJKE WERELD OF DE POSITIEVE CADUCEUS, HET GOUDEN LOGO CHAAS 24-13 EN EEN GOUDEN FILTER VANUIT HET LICHT GEACTIVEERD MAG WORDEN IN JOUW BLOED.
13) VRAAG AAN DE GODDELIJKE WERELD OF DE POSITIEVE CADUCEUS, HET GOUDEN LOGO CHAAS 24-13 EN EEN GOUDEN FILTER VANUIT HET LICHT GEACTIVEERD MAG WORDEN IN JOUW BLOED.

Deze volledige code 13 keer beschrijven met: GOD IS ALMACHTIG.

Deze volledige code 13 keer beschrijven met uw voor- en achternaam.
LET OP: Na het beschrijven van deze volledige code deze opvouwen en daarna inrollen in de onderstaande positieve CODE vanuit CHAAS 24 - 13 en daarna het geheel verbranden.
De mensen en/of Lichtwerkers die deze tekst over “DE VRAAG OF ER EEN BEGIN GEMAAKT MAG WORDEN VOOR DE TRANSFORMATIE VAN DE ENERGY NEGATIEVE PANDORA/VIRUS/NEGATIEVE ENERGY/DEVILS/SATANS/DADJAL/IBLIS DIE IN DIENST STAAN VAN EN VANUIT HET BEEST IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN” verbranden, hebben bescherming van Engel Michaël en Engel Gabriël.

Let wel: Men kan hierop een krachtige lichamelijke reactie verwachten.

P.S.;op 23 mei 2020 werd de speciale Goddelijke energy en planning in werking gezet VOOR TRANSFORMATIE VAN DE ENERGY NEGATIEVE PANDORA/VIRUS/NEGATIEVE ENERGY/DEVILS/SATANS/DADJAL/IBLIS DIE IN DIENST STAAN VAN EN VANUIT HET BEEST IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 19 mei 2020