CODE: DE GEVANGENIS VAN HET NEGATIEVE : OPENBARINGEN CAPITTEL 2; vers 10

 

DE OPENBARINGE JOANNIS. HET IJ (2e) Capittel;

Dit vers uit de OPENBARINGEN verwijst naar bepaalde incarnaties die door de duivels/satans/het beest in de gevangenis van de negatieve werelden worden geworpen. Wanneer men in deze gevangenis(sen) geworpen wordt,kan het negatieve alles met diegenen doen wat zij willen, naargelang HET LICHT het toelaat (gelet op de taak en daadkracht van de persoon in kwestie).

Deze incarnaties hebben als taak om alles te ondergaan en vol te houden wat de negatieve krachten met hen doen, ongeacht hoeveel druk er op hen wordt gezet of ongeacht hoeveel tegenwerking zij van het negatieve ondervinden. Dit is erg zwaar om te dragen, daarom spreekt dit vers van “lijden”, het is letterlijk een lijdensweg voor velen van hen.

De incarnaties die deze taak gekregen hebben worden gedragen door HET LICHT en zullen ten allen tijde vanuit de Goddelijke Wereld datgene ontvangen wat ze nodig hebben om hun taak af te kunnen maken. (“En vreest geen der dingen die ghy lijden sult”.)

Deze incarnaties hebben als plicht om alles vol te houden wat hen overkomt, en altijd voor de Goddelijke Wereld/GOD/ HET LICHT te kiezen ongeacht de situatie waar zij in terecht komen. ( “Zijt getrouw tot den doot/”).

Dit alles is geen straf, deze incarnaties worden als voorbeeld gesteld vanuit deze wereld in de Andere Wereld en tussen- en onderwerelden en het dient tevens hun eigen vormingsproces.

Noot: de 10 dagen waarover wordt gesproken zijn symbolisch bedoeld, het zijn geen 10 aardse dagen.

Men kan enkel uit deze gevangenis vrijkomen op het moment en via het proces dat enkel de Goddelijke Wereld/GOD/THE CREATOR kan bepalen.

Loskoppelen: Maak in meditatie via je hart in gedachten contact met GOD en vraag of er een begin gemaakt kan worden voor de loskoppeling van datgene wat genoemd wordt in de Openbaringen, Capittel 2; vers 10 (de gevangenis van het negatieve/het beest/ duivels/ satans).

Vraag via je hart in gedachten aan GOD, de HOOFDENGEL, Engel Michaël en Engel Gabriël of er een BEGIN GEMAAKT MAG WORDEN VOOR DE TRANSFORMATIE EN LOSKOPPELING VAN DE ENERGY VAN WAT GENOEMD WORDT IN OPENBARINGEN CAPITTEL 2; VERS 10 (DE GEVANGENIS VAN HET NEGATIEVE/HET BEEST IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN/DUIVELS/SATANS).

Verder: Zeg in gedachten via je hart 13 keer:

1) WE VRAGEN OF ER EEN BEGIN GEMAAKT MAG WORDEN VOOR DE TRANSFORMATIE EN LOSKOPPELING VAN DE ENERGY VAN WAT GENOEMD WORDT IN OPENBARINGEN CAPITTEL 2; VERS 10 (DE GEVANGENIS VAN HET NEGATIEVE/HET BEEST IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN/DUIVELS/SATANS).
2) WE VRAGEN OF ER EEN BEGIN GEMAAKT MAG WORDEN VOOR DE TRANSFORMATIE EN LOSKOPPELING VAN DE ENERGY VAN WAT GENOEMD WORDT IN OPENBARINGEN CAPITTEL 2; VERS 10 (DE GEVANGENIS VAN HET NEGATIEVE/HET BEEST IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN/DUIVELS/SATANS).
3) WE VRAGEN OF ER EEN BEGIN GEMAAKT MAG WORDEN VOOR DE TRANSFORMATIE EN LOSKOPPELING VAN DE ENERGY VAN WAT GENOEMD WORDT IN OPENBARINGEN CAPITTEL 2; VERS 10 (DE GEVANGENIS VAN HET NEGATIEVE/HET BEEST IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN/DUIVELS/SATANS).
4) WE VRAGEN OF ER EEN BEGIN GEMAAKT MAG WORDEN VOOR DE TRANSFORMATIE EN LOSKOPPELING VAN DE ENERGY VAN WAT GENOEMD WORDT IN OPENBARINGEN CAPITTEL 2; VERS 10 (DE GEVANGENIS VAN HET NEGATIEVE/HET BEEST IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN/DUIVELS/SATANS).
5) WE VRAGEN OF ER EEN BEGIN GEMAAKT MAG WORDEN VOOR DE TRANSFORMATIE EN LOSKOPPELING VAN DE ENERGY VAN WAT GENOEMD WORDT IN OPENBARINGEN CAPITTEL 2; VERS 10 (DE GEVANGENIS VAN HET NEGATIEVE/HET BEEST IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN/DUIVELS/SATANS).
6) WE VRAGEN OF ER EEN BEGIN GEMAAKT MAG WORDEN VOOR DE TRANSFORMATIE EN LOSKOPPELING VAN DE ENERGY VAN WAT GENOEMD WORDT IN OPENBARINGEN CAPITTEL 2; VERS 10 (DE GEVANGENIS VAN HET NEGATIEVE/HET BEEST IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN/DUIVELS/SATANS).
7) WE VRAGEN OF ER EEN BEGIN GEMAAKT MAG WORDEN VOOR DE TRANSFORMATIE EN LOSKOPPELING VAN DE ENERGY VAN WAT GENOEMD WORDT IN OPENBARINGEN CAPITTEL 2; VERS 10 (DE GEVANGENIS VAN HET NEGATIEVE/HET BEEST IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN/DUIVELS/SATANS).
8) WE VRAGEN OF ER EEN BEGIN GEMAAKT MAG WORDEN VOOR DE TRANSFORMATIE EN LOSKOPPELING VAN DE ENERGY VAN WAT GENOEMD WORDT IN OPENBARINGEN CAPITTEL 2; VERS 10 (DE GEVANGENIS VAN HET NEGATIEVE/HET BEEST IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN/DUIVELS/SATANS).
9) WE VRAGEN OF ER EEN BEGIN GEMAAKT MAG WORDEN VOOR DE TRANSFORMATIE EN LOSKOPPELING VAN DE ENERGY VAN WAT GENOEMD WORDT IN OPENBARINGEN CAPITTEL 2; VERS 10 (DE GEVANGENIS VAN HET NEGATIEVE/HET BEEST IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN/DUIVELS/SATANS).
10) WE VRAGEN OF ER EEN BEGIN GEMAAKT MAG WORDEN VOOR DE TRANSFORMATIE EN LOSKOPPELING VAN DE ENERGY VAN WAT GENOEMD WORDT IN OPENBARINGEN CAPITTEL 2; VERS 10 (DE GEVANGENIS VAN HET NEGATIEVE/HET BEEST IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN/DUIVELS/SATANS).
11) WE VRAGEN OF ER EEN BEGIN GEMAAKT MAG WORDEN VOOR DE TRANSFORMATIE EN LOSKOPPELING VAN DE ENERGY VAN WAT GENOEMD WORDT IN OPENBARINGEN CAPITTEL 2; VERS 10 (DE GEVANGENIS VAN HET NEGATIEVE/HET BEEST IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN/DUIVELS/SATANS).
12) WE VRAGEN OF ER EEN BEGIN GEMAAKT MAG WORDEN VOOR DE TRANSFORMATIE EN LOSKOPPELING VAN DE ENERGY VAN WAT GENOEMD WORDT IN OPENBARINGEN CAPITTEL 2; VERS 10 (DE GEVANGENIS VAN HET NEGATIEVE/HET BEEST IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN/DUIVELS/SATANS).
13) WE VRAGEN OF ER EEN BEGIN GEMAAKT MAG WORDEN VOOR DE TRANSFORMATIE EN LOSKOPPELING VAN DE ENERGY VAN WAT GENOEMD WORDT IN OPENBARINGEN CAPITTEL 2; VERS 10 (DE GEVANGENIS VAN HET NEGATIEVE/HET BEEST IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN/DUIVELS/SATANS).

Deze tekst 13 keer beschrijven met : GOD IS ALMACHTIG en daarna verbranden.

De mensen en/of Lichtwerkers die deze tekst over “WAT GENOEMD WORDT IN OPENBARINGEN CAPITTEL 2; VERS 10 (DE GEVANGENIS VAN HET NEGATIEVE/HET BEEST IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN/DUIVELS/SATANS) ” verbranden, hebben bescherming van Engel Michaël en Engel Gabriël.

Let wel: Men kan hierop een krachtige lichamelijke reactie verwachten.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 15 december 2020