Gods plan voor de aarde

 

De komende jaren is men van plan om de nieuwe religie in werking te zetten via de 4e dimensie. De planning loopt parallel met het bewustzijn van de mensen hier op aarde. Zo gauw de mens zich van de 4e dimensie bewust is en van daaruit handelt, kan het Kosmische plan op aarde in werking gezet worden. Vanuit de 4e dimensie in de 3e dimensie.

Op dit moment zijn alle hoge incarnaties op aarde aanwezig. Let wel, op dit moment zijn ook alle incarnaties aanwezig, die in vorige levens voor het negatieve gekozen hebben. De strategie vanuit het Licht/GOD is dat als de mensen vanuit de 4e dimensie werken, het Goddelijk Plan uitgewerkt kan worden op aarde. De hogere incarnaties zullen zich de materie betreffende de 4e dimensie het eerst bewust worden/begrijpen. De groep mensen die zich van hun taken bewust worden, ontwaakt en werkt en handelt vanuit de 4e dimensie. Deze mensen kunnen hun ervaringen vertalen in woorden, deze ervaringen zijn dus hun waarheid. Iedereen heeft zijn eigen ervaringen, dus zijn eigen waarheid vanuit zijn eigen kennis/weten.

Bovengenoemde hoge incarnaties zullen hun ervaringen krijgen op het gebied van energie (=4e dimensie), ook de negatieve energie komt aan bod. Alle problemen komen vanuit de negatieve sferen/energie, dus men moet ervaringen krijgen voor de bewustwording. Men kan zich alleen bewust worden van deze negatieve energie als men in zijn hoger bewustzijn zit (4e dimensie).

Op dit moment is er al een groep mensen die heldervoelend zijn en zich er van bewust worden dat alle negatieve gevoelens en/of gedachten niet van henzelf zijn. Tijdens deze reis van bewustwording ontstaat er een beeld van het negatieve. Deze mensen hebben/krijgen ervaringen om dit te kunnen omzetten in waarheid en door deze ervaringen ontstaan er nieuwe inzichten en oplossingen in de 3e dimensie (op aarde).

De kleine groep mensen die zich het eerst bewust worden van hun eigen hogere zelf, activeert het collectieve bewustzijn vanuit/naar ieders eigen omgeving/wereld. Hoe meer bewuste handelingen in het aardse (3e dimensie), hoe duidelijker het wordt voor de mensen om de 4e dimensie te kunnen begrijpen/bewust te worden.

Dus met andere woorden, men kan alleen de planning vanuit GOD/het Licht begrijpen als men bewust in de 4e dimensie zit. Verder kan men alleen de waarheid en het bewijs, dat alle problemen die nu in de wereld aanwezig zijn vanuit het negatieve komen, ontvangen, als men in zijn hogere zelf zit (4e dimensie). De hogere incarnaties zullen als eersten het bewijs leveren aan de aarde/3e dimensie.

Deze groep zal het collectieve bewustzijn naar een hoger niveau brengen en een ander GODS-beeld in werking zetten. Zij zal het bewijs leveren dat er negatieve energie aanwezig is en dat deze negatieve energie de grootste vijand is voor de wereld.
Doordat de groep Lichtwerkers groter wordt, zal op een gegeven moment het tij keren, en doordat het collectieve bewustzijn zich uitbreidt en de bewijzen voorhanden zijn dat de problemen toch vanuit de negatieve sferen komen, wil men dit niet meer. Met de kracht van de gedachten stuurt men de negatieve energie terug naar het Licht/GOD, zodat de Engelen de opdracht krijgen om deze vast te zetten en van de aarde te verwijderen en positieve energie te activeren. Hierdoor krijgt men een andere wereld en een ander GODS-beeld.

De hogere incarnaties hebben vele levens gehad en alle religies doorlopen; hieruit volgt dat er een nieuwe universele religie ontstaat, waarin alle pijlers van vroegere religies aanwezig zullen zijn.

De bases van deze pijlers zijn te vinden in de Heilige Boeken van:

  • de TALMOED
  • de TORAH
  • de BIJBEL
  • de KORAN
  • de HINDU-religie
  • de Boeken van BOEDDHA
  • de SIKHS

Verder zijn er nog kleine religieuze stromingen/spirituele groeperingen, waarbij vanuit het Licht/GOD gewerkt kan worden.

Hoe herkent men de kleinere zuivere religies/stromingen waarvan de vrije wil heilig is:

Ieder mens is geschapen vanuit GOD; ieder mens die een ander mens manipuleert, manipuleert een stukje van GOD!

Alles wat de mens onderneemt vanuit zijn hart is goed, zijn handelingen worden zichtbaar in het aardse. Jouw aardse omgeving, die jij gevormd hebt vanuit jouw gedachten, is de spiegel voor jou persoonlijk en voor de ander. Hierdoor kun je zien wat je verkeerd gedaan hebt (wel te verstaan vanuit jouw waarneming/jouw waarheid), want in het aardse wordt de verkeerde handeling zichtbaar en worden wij ons hiervan bewust. Hierdoor kun je het veranderen, want de aarde/jouw omgeving is jouw spiegel.
De verandering begint bij de gedachte (4e dimensie). Een andere/nieuwe gedachte geeft een nieuwe handeling en dus een nieuwe uitkomst/vorm in het aardse/jouw omgeving.

Mensen wees niet bang voor verkeerde uitkomsten, leef en geniet zoveel mogelijk. Wij mensen hebben het leven gekregen om ons te vormen. Wij hebben de aarde en onze fouten nodig voor onze eigen veranderingen/verbeteringen. Dus alles is goed vanuit het Kosmische proces.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 19 januari 2002