COVID-19 vaccins van Janssen (Johnson & Johnson) en Sanofi/GSK

 

De in ontwikkeling zijnde vaccins van Janssen en van Sanofi/GSK maken geen gebruik van mRNA, in tegenstelling tot de andere vaccins tegen COVID-19 die momenteel op de markt zijn.

1.Janssen vaccin:

Het Janssen COVID-19 vaccin is een vectorvaccin. Dat wil zeggen dat er een adenovirus (een bestaand, onschuldig verkoudheidsvirus) gebruikt wordt als drager (= vector) waaraan een stukje van de genetische code van het SARS-Cov-2 virus wordt toegevoegd.

Het dragervirus wordt eerst genetisch veranderd zodat het zich niet meer kan vermenigvuldi-gen in het menselijk lichaam en dus geen ziekte meer kan veroorzaken.

Het stukje genetische code van het SARS-Cov-2 virus dat op het dragervirus is “geplakt”, werkt als antigeen, waardoor het immuunsysteem gaat reageren met het aanmaken van antistoffen en het vermeerderen van afweercellen.

Van dit vaccin is 1 inenting voldoende.

(Er zijn op dit moment nog te weinig gegevens bekend over bijwerkingen en effecten op de lange termijn om een definitieve goedkeuring te verkrijgen)

Werkzame stof:
Genetisch gemodificeerd adenovirus vector met SARS-COVID spike eiwit.

2.Sanofi /GSK vaccin:

Sanofi heeft op dit moment 2 vaccins in ontwikkeling om COVID-19 te bestrijden.

Het eerste is een recombinant eiwit vaccin (zoals het Janssen vaccin). Sanofi doet dit in sa-menwerking met US Barda en GSK.

Het tweede vaccin is een mRNA-vaccin, dat wordt ontwikkeld in partnerschap met Translate Bio.

De vaccins zitten op dit moment nog in de testfase en hebben dus nog geen (voorlopige) goed-keuring gekregen.

27 maart 2021

,