DAHERA-HERA

 

Dahera-Hera


Dahera-Hera is de naam van een vrouwelijke duivel/negatieve kracht die werkt vanuit het hart van de negatieve kracht (Satan) Dadjal.

Zij wordt de kracht van de zwarte zon genoemd. Haar werkwijze is om mensen een situatie te laten waarnemen in gevoel en gedachten vanuit het licht/perspectief van het negatieve. Deze mensen kunnen de situatie en de betrokken andere personen énkel zien vanuit het licht/perspectief van het negatieve. Omdat dit het enige is wat deze mensen kunnen zien, zijn ze zich er niet van bewust dat ze misleidt worden en automatisch gaan deze mensen denken en handelen vanuit dit misleidende perspectief.

Dahera-Hera strooit met andere woorden mensen zand in de ogen en blokkeert dat mensen het LICHT kunnen zien.

Loskoppelen:

Deze code gaat van kracht vanaf 24 augustus 2021.

Maak in meditatie via je Hart in gedachten contact met GOD en vraag of er een begin gemaakt kan worden voor de loskoppeling van de NEGATIEVE KRACHTEN die aan de mens/Geest vastzitten IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN DIE ONDER HET GEBIED VAN DAHERA-HERA VALLEN.

Vraag via je hart in gedachten aan GOD, de HOOFDENGEL, ANGEL Michaël en ANGEL Gabriël of je bevrijd mag worden van de NEGATIEVE KRACHTEN die aan de mens/Geest vastzitten IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN DIE ONDER HET GEBIED VAN DAHERA-HERA VALLEN.
Verder: Zeg in gedachten via je hart 13 keer :

1. WE VRAGEN OF DE NEGATIEVE KRACHTEN die aan de mens/Geest vastzitten IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN DIE ONDER HET GEBIED VAN DAHERA-HERA VALLEN, LOSGEKOPPELD MOGEN WORDEN EN ONDER CONTROLE MOGEN KOMEN TE STAAN VAN THE ANGELS VAN ANGEL MICHAËL & ANGEL GABRIËL.

2. WE VRAGEN OF DE NEGATIEVE KRACHTEN die aan de mens/Geest vastzitten IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN DIE ONDER HET GEBIED VAN DAHERA-HERA VALLEN, LOSGEKOPPELD MOGEN WORDEN EN ONDER CONTROLE MOGEN KOMEN TE STAAN VAN THE ANGELS VAN ANGEL MICHAËL & ANGEL GABRIËL.

3. WE VRAGEN OF DE NEGATIEVE KRACHTEN die aan de mens/Geest vastzitten IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN DIE ONDER HET GEBIED VAN DAHERA-HERA VALLEN, LOSGEKOPPELD MOGEN WORDEN EN ONDER CONTROLE MOGEN KOMEN TE STAAN VAN THE ANGELS VAN ANGEL MICHAËL & ANGEL GABRIËL.

4. WE VRAGEN OF DE NEGATIEVE KRACHTEN die aan de mens/Geest vastzitten IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN DIE ONDER HET GEBIED VAN DAHERA-HERA VALLEN, LOSGEKOPPELD MOGEN WORDEN EN ONDER CONTROLE MOGEN KOMEN TE STAAN VAN THE ANGELS VAN ANGEL MICHAËL & ANGEL GABRIËL.

5. WE VRAGEN OF DE NEGATIEVE KRACHTEN die aan de mens/Geest vastzitten IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN DIE ONDER HET GEBIED VAN DAHERA-HERA VALLEN, LOSGEKOPPELD MOGEN WORDEN EN ONDER CONTROLE MOGEN KOMEN TE STAAN VAN THE ANGELS VAN ANGEL MICHAËL & ANGEL GABRIËL.

6. WE VRAGEN OF DE NEGATIEVE KRACHTEN die aan de mens/Geest vastzitten IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN DIE ONDER HET GEBIED VAN DAHERA-HERA VALLEN, LOSGEKOPPELD MOGEN WORDEN EN ONDER CONTROLE MOGEN KOMEN TE STAAN VAN THE ANGELS VAN ANGEL MICHAËL & ANGEL GABRIËL.

7. WE VRAGEN OF DE NEGATIEVE KRACHTEN die aan de mens/Geest vastzitten IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN DIE ONDER HET GEBIED VAN DAHERA-HERA VALLEN, LOSGEKOPPELD MOGEN WORDEN EN ONDER CONTROLE MOGEN KOMEN TE STAAN VAN THE ANGELS VAN ANGEL MICHAËL & ANGEL GABRIËL.

8. WE VRAGEN OF DE NEGATIEVE KRACHTEN die aan de mens/Geest vastzitten IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN DIE ONDER HET GEBIED VAN DAHERA-HERA VALLEN, LOSGEKOPPELD MOGEN WORDEN EN ONDER CONTROLE MOGEN KOMEN TE STAAN VAN THE ANGELS VAN ANGEL MICHAËL & ANGEL GABRIËL.

9. WE VRAGEN OF DE NEGATIEVE KRACHTEN die aan de mens/Geest vastzitten IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN DIE ONDER HET GEBIED VAN DAHERA-HERA VALLEN, LOSGEKOPPELD MOGEN WORDEN EN ONDER CONTROLE MOGEN KOMEN TE STAAN VAN THE ANGELS VAN ANGEL MICHAËL & ANGEL GABRIËL.

10. WE VRAGEN OF DE NEGATIEVE KRACHTEN die aan de mens/Geest vastzitten IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN DIE ONDER HET GEBIED VAN DAHERA-HERA VALLEN, LOSGEKOPPELD MOGEN WORDEN EN ONDER CONTROLE MOGEN KOMEN TE STAAN VAN THE ANGELS VAN ANGEL MICHAËL & ANGEL GABRIËL.

11. WE VRAGEN OF DE NEGATIEVE KRACHTEN die aan de mens/Geest vastzitten IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN DIE ONDER HET GEBIED VAN DAHERA-HERA VALLEN, LOSGEKOPPELD MOGEN WORDEN EN ONDER CONTROLE MOGEN KOMEN TE STAAN VAN THE ANGELS VAN ANGEL MICHAËL & ANGEL GABRIËL.

12. WE VRAGEN OF DE NEGATIEVE KRACHTEN die aan de mens/Geest vastzitten IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN DIE ONDER HET GEBIED VAN DAHERA-HERA VALLEN, LOSGEKOPPELD MOGEN WORDEN EN ONDER CONTROLE MOGEN KOMEN TE STAAN VAN THE ANGELS VAN ANGEL MICHAËL & ANGEL GABRIËL.

13. WE VRAGEN OF DE NEGATIEVE KRACHTEN die aan de mens/Geest vastzitten IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN DIE ONDER HET GEBIED VAN DAHERA-HERA VALLEN, LOSGEKOPPELD MOGEN WORDEN EN ONDER CONTROLE MOGEN KOMEN TE STAAN VAN THE ANGELS VAN ANGEL MICHAËL & ANGEL GABRIËL.

Deze tekst 13 keer beschrijven met GOD IS ALMACHTIG en 13 keer jouw volledige naam en daarna verbranden.

De mensen en/of Lichtwerkers die deze tekst over de NEGATIEVE KRACHTEN DIE AAN DE MENS/GEES/ZIEL VASTZITTEN IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN DIE ONDER HET GEBIED VAN DAHERA-HERA VALLEN verbranden, hebben bescherming van ANGEL MICHAËL en ANGEL GABRIËL.

Let wel:
Men kan hierop een krachtige lichamelijke reactie verwachten.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 19 augustus 2021