Vergeef jezelf / vergeving

 

Vergeving heeft meerdere betekenissen. Wat ook belangrijk is, is dat je JEZELF VERGEEFT (vergeving voor jezelf), want we zijn hier op aarde gekomen om alles bewust te doorleven.

Bij alle beslissingen die we nemen, beslissen we bewust uit onze bewuste kennis/weten ofwel vanuit wat we op dat moment bewust weten (de kennis/weten die we op dat moment in huis hebben/in ons hebben of die we vergaard hebben tijdens dit leven).

Met andere woorden, de mens neemt op een bepaald moment in een bepaalde situatie zijn beslissing vanuit zijn eigen kennis/weten en vanuit de informatie van die situatie. Mocht de uitkomst van de beslissing niet voldoen aan wat de mens gedacht had toen hij/zij de beslissing nam, dan moet de mens niet denken dat zijn gevoel en bewustzijn/kennis/weten niet goed waren. Men heeft op dat moment in die bepaalde situatie een beslissing genomen naar gelang de informatie die aanwezig was voor dat moment en voor die situatie. Niemand neemt expres een verkeerde beslissing, Kosmisch gezien is het GOED, daarom had men op dat moment een goed gevoel. Maar men moest nieuwe ervaringen opdoen in volle bewustzijn en bij de volgende situatie zal men anders beslissen (voor degene die eruit geleerd heeft). Daarom is het belangrijk om jezelf te VERGEVEN en niet kwaad worden op jezelf, probeer het van een andere kant te bekijken/belichten.

VERKEERDE BESLISSINGEN:

Kosmisch gezien is het goed, want de mens leert ervan. Zo niet, dan worden de situaties net zolang herhaald totdat de mens het begrijpt. Als de mens inziet dat alle tegenslagen in de vorm van aardse problemen situaties zijn om uit te leren, dan kan men dit positief gaan bekijken. ALS MEN BEWUST DE KENNIS/WETEN AL HAD, DAN ZAT MEN NIET IN SITUATIES DIE MEN NIET WIL.

We komen er altijd beter uit als de situatie weer ver achter ons ligt en het is belangrijk dat we onszelf VERGEVEN als we denken dat we een verkeerde beslissingen genomen hebben. We kunnen ons dan ook beter op de toekomst richten, zodat we nieuwe ervaringen en leuke ervaringen opdoen, waardoor we de minder leuke dingen achter ons kunnen laten. Het gaat altijd om het tijdstip "NU".

"NU" is realiteit. 1000 jaar geleden was het "NU" en over 1000 jaar is het ook "NU", het gaat altijd om "NU".

KOSMISCH:

Als we onszelf vergeven dan wordt ook de energie losgekoppeld van de situatie (als we onszelf vergeven vanuit ons HART en ons Hoofd/Bewustzijn. Als we dit alleen doen vanuit ons Hoofd/ Bewustzijn dan zit er geen kracht achter). De situatie waarin we zitten (we hebben het hier niet over ziekten) is een spiegel van onszelf en/of een gedeelte daarvan en/of een gedeelte van een gedeelte daarvan (let wel, we hebben ook met derden te maken). Mocht de situatie met derden te maken hebben, dan zit er voor alle partijen een bewustwording/ervaring in waarvan we moeten en/of willen leren.

De aarde (3e dimensie) functioneert als een spiegel. Vanuit ons gevoel/gedachten/ handeling krijgen we een creatie in de 3e dimensie/aarde. Alles wat niet goed is, kunnen we zien met onze ogen/ bewustzijn. Met andere woorden, de aarde, het bewustzijn en de 3e dimensie functioneren als een "SPIEGEL".

Dus, het is niet erg om fouten te maken, we hebben deze nodig om ons te vormen. Voor de mensen die perfectionist zijn is het moeilijk. Ze willen alles perfect - ze zijn ook perfect in wat ze kunnen/weten - maar ze maken fouten, want er is altijd meer wat ze nog niet weten en met wat ze niet weten gaan ze de fout in. En als je aan jezelf gaat twijfelen gaat alles fout, dus probeer niet in een negatieve spiraal te komen want dan heeft het negatieve de macht over jou en dan breek je jezelf af en het vergt jaren voordat je weer terug bent op het niveau waar je was wat betreft zelfvertrouwen.

AANVULLENDE INFORMATIE:

 • Kraak jezelf niet af.
 • Blijf geloven in jezelf.
 • Blijf een optimist.
 • Vergeef jezelf.
 • Belicht/bekijk alle situaties van meerdere kanten.
 • Probeer neutraal naar alle dingen te kijken.
 • Kleur situaties niet in de kleur die jij wilt (ego).
 • Probeer te denken: "alles komt goed".
 • Probeer te denken: "komt tijd komt raad".
 • Laat de tijd voor je werken (geduld).
 • Vertrouwen, Vertrouwen, Vertrouwen.

De mens is uniek, we zijn een evenbeeld van GOD. We moeten allemaal AARTSENGELEN of een kopie uit GOD worden, daarom heeft GOD de Aarde/Mens in werking gezet (geschapen). Wij moeten als mens alles bewust doorleven om de kennis/weten te vergaren totdat we uit de spiraal zijn gekomen van wat we de Wet van KARMA noemen en opgenomen worden in het Engelenrijk/Paradijs. De Aarde is nog maar halverwege (50%) het Goddelijke Plan.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 25 april 2002