CHAAS

 

Numele meu este CHAAS, născut la 13-04-1954.

În 1983 am fost abordat de Îngerul Mihail, de Îngerul Gabriel ši de Profeţii din Indonezia ši am fost iniţiat în Planul Divin pentru pământ.

Pentru a pune în aplicare Planul Divin, energia veche/nouă a fost pusă în acţiune de către DUMNEZEU cu scopul de a obţine noi experienţe în lumea pământească ši apoi de a converti noile experienţe în cunoštinţe pământešti. Cu această nouă cunoaštere/cunoaštere se poate pune în practică noua metodă a acestei gândiri pământešti în noi rezultate pământešti tangibile.

La baza tuturor lucrurilor stă faptul că oamenii devin conštienţi de energia pozitivă ši negativă. Pentru a obţine ši/sau a primi o imagine pură, trebuie să intrăm în contact cu Dumnezeu în mintea noastră.

Subsemnatul CHAAS este un medium care, în deplină conštiinţă, se află în contact cu dimensiunea divină pentru a iniţia Planul divin universal comun. Oamenii care doresc să fie iniţiaţi în această energie divină pot primi intuiţii conštiente într-un proces accelerat ši, ulterior, pot iniţia noi rezultate pământešti din Planul divin universal pentru pământ.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 9 september 1999