Negatieve heersende overtuigingen/opvattingen

 


Deze code omvat allerlei strategieën van het negatieve die te maken hebben met negatieve overtuigingen die, via het ego in werking worden gezet in de mens (manipulatie van de vrije wil). Een voorbeeld: iets moet op een bepaalde manier, andere manieren zijn niet goed/voldoen niet, terwijl er niet wordt gekeken naar de intentie/energy achter de overtuiging die aangeeft dat dat iets op die bepaalde manier moet.

Het gevolg hiervan is dat er bepaalde opvattingen, normen, regels, ideeën, denkbeelden gaan leven die niet voldoen aan Het Licht, die niet zijn van/vanuit Het Licht, geen betrekking hebben op/tot Het Licht. Het zijn dus eigenlijk opvattingen/normen/regels/ideeën/denkbeelden die de mens zichzelf en de ander oplegt, terwijl deze vanuit de Goddelijke Wereld totaal niet van toepassing zijn.

Het gevolg hiervan is een stagnatie van de positieve Energy stroming. Met allerlei gevolgen van dien. Een paar voorbeelden:

 • Bepaalde mensen leggen negatieve opvattingen/normen/regels/ideeën, waarvan zij denken dat die juist/goed zijn, aan andere mensen op.
 • Bepaalde mensen die lijden onder de negatieve heersende opvattingen/normen/regels/ideeën kunnen niet in hun potentieel komen.
 • Het ontstaan van bepaalde hiërarchische constructies in het aardse die niet voldoen aan de Goddelijke Wereld.
 • Strijd en verdeeldheid tussen mensen.
 • Vanuit zowel de positie van underdog als upperdog wordt het proces van ontwikkeling geblokkeerd. Als mensen elkaar meer zouden accepteren in alle diverse facetten, elkaar meer zouden vrijlaten, dan zou iedereen in vrijheid en blijheid met vallen en opstaan kunnen leren.

  Vanuit de negatieve heersende opvatting komen allerlei vertakkingen die het bijbehorende negatieve netwerk versterken. Hierdoor wordt het web van negativiteit groter en weidser wat het aan het Licht komen van de negatieve bron(nen) erachter bemoeilijkt.

  Op een gegeven moment moet de mens bewust worden: wat is de Goddelijke Waarheid?

  Om een begin te maken met het loskoppelen van deze negatieve krachten en het ontmantelen van deze negatieve constructies.

  Loskoppelen:

  Deze code gaat van kracht 27/07/2023.

  Maak in meditatie via je Hart in gedachten contact met GOD, de HOOFDENGEL, ANGEL MICHAËL en ANGEL GABRIËL en vraag of er een begin gemaakt kan worden met de loskoppeling van ALLE HEERSENDE NEGATIEVE OPVATTINGEN, OVERTUIGINGEN, DENKBEELDEN, NORMEN, REGELS EN IDEEËN, ALLE BIJBEHORENDE CONSTRUCTIES EN NETWERKEN EN ALLE ACHTERLIGGENDE NEGATIEVE KRACHTEN, DUIVELS, SATANS DIE IN DIENST STAAN VAN EN VANUIT HET BEEST IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN.

  Verder: Zeg in gedachten via je Hart 13 keer :

  1. WE VRAGEN OF WE BEVRIJD MOGEN WORDEN VAN ALLE NEGATIEVE HEERSENDE OPVATTINGEN, OVERTUIGINGEN, DENKBEELDEN, NORMEN, REGELS EN IDEEËN, ALLE BIJBEHORENDE CONSTRUCTIES EN NETWERKEN EN ALLE ACHTERLIGGENDE NEGATIEVE KRACHTEN, DUIVELS, SATANS.

  2. WE VRAGEN OF WE BEVRIJD MOGEN WORDEN VAN ALLE NEGATIEVE HEERSENDE OPVATTINGEN, OVERTUIGINGEN, DENKBEELDEN, NORMEN, REGELS EN IDEEËN, ALLE BIJBEHORENDE CONSTRUCTIES EN NETWERKEN EN ALLE ACHTERLIGGENDE NEGATIEVE KRACHTEN, DUIVELS, SATANS.

  3. WE VRAGEN OF WE BEVRIJD MOGEN WORDEN VAN ALLE NEGATIEVE HEERSENDE OPVATTINGEN, OVERTUIGINGEN, DENKBEELDEN, NORMEN, REGELS EN IDEEËN, ALLE BIJBEHORENDE CONSTRUCTIES EN NETWERKEN EN ALLE ACHTERLIGGENDE NEGATIEVE KRACHTEN, DUIVELS, SATANS.

  4. WE VRAGEN OF WE BEVRIJD MOGEN WORDEN VAN ALLE NEGATIEVE HEERSENDE OPVATTINGEN, OVERTUIGINGEN, DENKBEELDEN, NORMEN, REGELS EN IDEEËN, ALLE BIJBEHORENDE CONSTRUCTIES EN NETWERKEN EN ALLE ACHTERLIGGENDE NEGATIEVE KRACHTEN, DUIVELS, SATANS.

  5. WE VRAGEN OF WE BEVRIJD MOGEN WORDEN VAN ALLE NEGATIEVE HEERSENDE OPVATTINGEN, OVERTUIGINGEN, DENKBEELDEN, NORMEN, REGELS EN IDEEËN, ALLE BIJBEHORENDE CONSTRUCTIES EN NETWERKEN EN ALLE ACHTERLIGGENDE NEGATIEVE KRACHTEN, DUIVELS, SATANS.

  6. WE VRAGEN OF WE BEVRIJD MOGEN WORDEN VAN ALLE NEGATIEVE HEERSENDE OPVATTINGEN, OVERTUIGINGEN, DENKBEELDEN, NORMEN, REGELS EN IDEEËN, ALLE BIJBEHORENDE CONSTRUCTIES EN NETWERKEN EN ALLE ACHTERLIGGENDE NEGATIEVE KRACHTEN, DUIVELS, SATANS.

  7. WE VRAGEN OF WE BEVRIJD MOGEN WORDEN VAN ALLE NEGATIEVE HEERSENDE OPVATTINGEN, OVERTUIGINGEN, DENKBEELDEN, NORMEN, REGELS EN IDEEËN, ALLE BIJBEHORENDE CONSTRUCTIES EN NETWERKEN EN ALLE ACHTERLIGGENDE NEGATIEVE KRACHTEN, DUIVELS, SATANS.

  8. WE VRAGEN OF WE BEVRIJD MOGEN WORDEN VAN ALLE NEGATIEVE HEERSENDE OPVATTINGEN, OVERTUIGINGEN, DENKBEELDEN, NORMEN, REGELS EN IDEEËN, ALLE BIJBEHORENDE CONSTRUCTIES EN NETWERKEN EN ALLE ACHTERLIGGENDE NEGATIEVE KRACHTEN, DUIVELS, SATANS.

  9. WE VRAGEN OF WE BEVRIJD MOGEN WORDEN VAN ALLE NEGATIEVE HEERSENDE OPVATTINGEN, OVERTUIGINGEN, DENKBEELDEN, NORMEN, REGELS EN IDEEËN, ALLE BIJBEHORENDE CONSTRUCTIES EN NETWERKEN EN ALLE ACHTERLIGGENDE NEGATIEVE KRACHTEN, DUIVELS, SATANS.

  10. WE VRAGEN OF WE BEVRIJD MOGEN WORDEN VAN ALLE NEGATIEVE HEERSENDE OPVATTINGEN, OVERTUIGINGEN, DENKBEELDEN, NORMEN, REGELS EN IDEEËN, ALLE BIJBEHORENDE CONSTRUCTIES EN NETWERKEN EN ALLE ACHTERLIGGENDE NEGATIEVE KRACHTEN, DUIVELS, SATANS.

  11. WE VRAGEN OF WE BEVRIJD MOGEN WORDEN VAN ALLE NEGATIEVE HEERSENDE OPVATTINGEN, OVERTUIGINGEN, DENKBEELDEN, NORMEN, REGELS EN IDEEËN, ALLE BIJBEHORENDE CONSTRUCTIES EN NETWERKEN EN ALLE ACHTERLIGGENDE NEGATIEVE KRACHTEN, DUIVELS, SATANS.

  12. WE VRAGEN OF WE BEVRIJD MOGEN WORDEN VAN ALLE NEGATIEVE HEERSENDE OPVATTINGEN, OVERTUIGINGEN, DENKBEELDEN, NORMEN, REGELS EN IDEEËN, ALLE BIJBEHORENDE CONSTRUCTIES EN NETWERKEN EN ALLE ACHTERLIGGENDE NEGATIEVE KRACHTEN, DUIVELS, SATANS.

  13. WE VRAGEN OF WE BEVRIJD MOGEN WORDEN VAN ALLE NEGATIEVE HEERSENDE OPVATTINGEN, OVERTUIGINGEN, DENKBEELDEN, NORMEN, REGELS EN IDEEËN, ALLE BIJBEHORENDE CONSTRUCTIES EN NETWERKEN EN ALLE ACHTERLIGGENDE NEGATIEVE KRACHTEN, DUIVELS, SATANS.

  Deze tekst 13 keer beschrijven met GOD IS ALMACHTIG en 13 keer jouw volledige naam en daarna verbranden.

  De mensen en/of Lichtwerkers die deze tekst over NEGATIEVE HEERSENDE OPVATTINGEN, OVERTUIGINGEN, NORMEN, REGELS, IDEEËN, DENKBEELDEN verbranden, hebben bescherming van ANGEL MICHAËL en ANGEL GABRIËL.

  Let wel: Men kan hierop een krachtige lichamelijke en geestelijke reactie verwachten.

  CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

  Rotterdam, 25 juni 2023