1e inwijding engelen-energie

 

"uit de essentie van god"

Oefening voor de Engelen-energie

 • Tweemaal 5 minuten per dag of eenmaal 10/15 minuten per dag, bij het opstaan of slapen gaan.
 • Of driemaal 30/45 minuten per week.
 • Maak een praktische tijdsindeling.
 • Ontspan en rustig ademhalen.
 • Vraag bescherming: GOD, Michaël, Gabriël en de Aartsengelen.
 1. "Reiniging met violet licht"
  Fysieke, Etherische, Emotionele, Mentale, Geestelijke lichaam.
 2. "Reiniging met wit/goud licht"
  Idem als bij 1.
 3. "Ontvang de Engelen-energie"
  - Bij voorkeur staand
  - Zittend akkoord
  - Volg innerlijke bewegingen
  - Niet zelf in het hoofd brengen
  - Alles wordt geleid
  - Goud licht uit hart, borst, armen en handen laten stralen
  - Wil je tussentijds stoppen, zeg dan: "stop" of "einde"
  - Vraag om een "Gouden koker", "Zilveren koker" en "Radium koker"

U heeft de "Engelen-energie" ontvangen zodat u te allen tijde de 7 Licht-engelen op kunt roepen. Met andere woorden, de Engelen-energie is er om het kanaal met God te activeren.

 

Engelen Kleuren
Michaël = Indigo blauw
Gabriël = Kristal/wit
Jophiël = Goud
Chamuël = Roze
Raphaël = Groen
Uriël = Robijn rood
Zadkiël = Violet

Light unto darkness
Spirit unto flesh
Heaven unto earth
One for all, all for one

Het doel van de inwijdingen:

Inwijding betekent eigenlijk inwijden in weten/kennis. Men wordt aangesloten op de 7 Engelen (de ogen en oren van GOD). Met deze energie krijgt men de kans om in versneld tempo innerlijk te groeien en alle ervaringen via de aardse handelingen om te zetten in kennis.

Het nieuwe tijdperk is reeds ingeluid, maar niemand kan zich voorstellen hoe dit zal zijn in concreto. Door deze inwijdingen wordt voor de persoon in kwestie de nieuwe energie in werking gesteld om in een zeer snel tempo allerlei ervaringen op te doen. Alles is gebaseerd op de vrije wil, de energie wordt afgestemd op maat naar gelang de persoon aan kan. Indien de persoon die deze inwijding ondergaat zichzelf moet gaan veranderen om datgene te bereiken wat hij/zij eigenlijk zoekt dan zal dit gebeuren via de aardse situatie. Sommigen zullen in een situatie terecht komen waar zij helemaal niet in willen zitten. De enige manier om uit deze situatie te komen is door je gedachten-patroon te veranderen. Als men in een slechte situatie zit wil men zijn gedachten wel veranderen. Als we onze gedachten-patronen veranderen zijn onze handelingen ook anders en daaruit volgt dat onze situatie ook verandert. Indien men een sterk karakter en/of een groot ego heeft, zal het probleem steeds groter worden net zo lang tot het ego zich overgeeft en het proces in werking gesteld wordt om het ego verder af te laten breken tot nul.

De inwijdingen activeren de positieve gedachten vanuit het Licht. Verder krijgt men ervaringen in positieve en negatieve energie, zodat men onderscheid kan maken tussen positieve gedachten en negatieve gedachten, gedachten van het hogere en/of gedachten van jezelf en/of gedachten die je oppikt vanuit de sferen, bijvoorbeeld van overleden familieleden die nog aanwezig zijn in de aardse omgeving. Al datgene waar men aan denkt, daar heeft men contact mee (contact met het energieveld van hetgeen waar men op dat moment aan denkt).

Pas als men bewust is van zijn ervaringen, kan men bewust de positieve veranderingen die men heeft ondergaan onderscheiden. Dan kan men het omschrijven in zijn eigen bewoording en dit kan men dan vertalen in kennis (nieuwe kennis/weten).

Op de dag van de inwijding krijgt ieder op de manier die bij hem/haar past binnen 1000 dagen de ervaringen die bij hem/haar passen. Dit staat geschreven in het gouden boek van GOD.

Verder is het doel van deze inwijdingen dat de mensheid een ander Godsbeeld/Godsbesef krijgt, de eigenlijke betekenis van GOD.

De mens is geschapen naar zijn/haar evenbeeld van GOD. GOD heeft de mens geschapen met een speciaal doel. Het doel van de schepping is, dat de mens naar perfectie moet evolueren via de aardse ervaringen door alle levens heen, net zolang tot de mens een aartsengel wordt en de alomvattende kennis heeft vergaard van en naar en vanuit GOD, en één geworden is met GOD en vanuit GOD. Als men alle kennis vergaard heeft via de aardse ervaringen kan men alle problemen oplossen en heeft niemand een probleem meer en kan men het geluk wat men zoekt zelf invullen.

Op de dag van de inwijding wordt het proces van innerlijke healing in werking gezet. Deze hoge energie-frequentie is uniek en heeft zijn positieve in/uitwerking op iedereen die deze inwijding heeft ondergaan.

Verder krijgt men hogere Lichtmeesters bij zich om het op maat gesneden plan, dat op ieder van ons van toepassing is, in werking te stellen.

De mens onderscheidt zich zoals u weet in het mannelijk en in het vrouwelijk geslacht. Maar let wel dat innerlijk elk mens en/of elke geest anders is, niemand is hetzelfde, we zijn allemaal uniek. Door deze inwijdingen wordt ook datgene in werking gezet waardoor men bewust wordt van zijn/haar gave/specialiteit. Als men dit ontdekt heeft wil men niet meer ruilen en/of hebben wat een ander heeft. Dan zijn we blij met onszelf en waarderen wij onszelf, anders vertaald; dan houden wij van onszelf. Dan kan men volledig vanuit zijn hart werken.

Als men niet de energie van GOD ontvangt via de Engelen kan men nooit het doel vinden waarvoor men geschapen is.

Het proces:

 1. Het proces van de "Inner healing" wordt in werking gesteld.
 2. Men krijgt ervaring in positieve en negatieve energie.
 3. Men krijgt inzicht in het geheim van de Schepping.
 4. Men krijgt inzicht in de energie die de Geest/Ratio vorm geeft.
 5. Men krijgt inzicht in en bevestigingen van het pad van innerlijke groei.
 6. Men krijgt inzicht in de betekenis van het Hoger bewustzijn.
 7. Rust en Harmonie.

Op dit moment zijn er 4 inwijdingen (5e inwijding in het jaar 2000).

 1. Engelen-energie aansluiting op de 7e dimensie.
 2. Christus-energie aansluiting op de 13e dimensie.
 3. Regenboog-energie aansluiting op de 23e/24e dimensie.
 4. Scheppende-energie aansluiting op de 25e dimensie.

Ieder die deze inwijdingen ondergaat via CHAAS zal de kracht ontvangen vanuit de bovengenoemde dimensie. Het weten en/of de kennis wordt geactiveerd op het niveau van de persoon die deze inwijding ondergaat.

Symbolen/Kracht

Bij de eerste inwijding ontvangt men een:

 • "Gouden Kroon"
 • "Zwaard"
 • "Weegschaal"

één van de symbolen van de Engel Michaël.

Verder:

 • "Gouden staf"
 • "Gouden bol"

één van de symbolen van de Profeet Mozes.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 17 mei 1999