De voorbeeldfunctie van indonesia

 

De bevolking van Indonesia bestaat uit meer dan 300 stammen met 250 verschillende talen, verdeeld over 13.000 eilanden.

Indonesia kent geen staatsgodsdienst. Echter, één van de grondpijlers van de Indonesische Staat is het geloof in de Ene Almachtige GOD. Alle inwoners moeten zich bekennen tot één van de vijf officiële godsdiensten: Islam, Protestantisme, Katholicisme, Boeddhisme of Hindoe´sme.

De regering van Indonesia staat voor de taak om een staat te vormen waar mensen van verschillende godsdienst en etnische afstamming in vrede en op voet van gelijkheid kunnen samenwonen. Hiermee heeft Indonesia een voorbeeldfunctie voor de wereld. Ook dienen de levensomstandigheden van de arme bevolking te worden verbeterd.

Volgens het Goddelijk Plan voor Indonesia gaat de nieuwe Kosmische Regering de aardse regering van Indonesia adviseren. Dan zal het met het land goed gaan. Het doel is ook dat de positie van de vrouw in het aardse hetzelfde wordt als die van de man.

Eerst moet echter al het negatieve weg, daarom worden deze nieuwe energieën in werking gesteld.

Wijlen President Soekarno was al aan deze taak begonnen. In zijn tijd bestond dezelfde Spirituele organisatie, Himta, een groep van 80 Spirituele adviseurs. Van deze groep zijn er nog 8 mensen overgebleven.

Het Goddelijk Plan moet nu voltooid worden. De kern van de nieuwe Spirituele Groep is al gevormd. De Spirituele Groep wordt aangevuld met mensen die weten welke energieën wij vertegenwoordigen. Zij hebben op ons gewacht.

De Spirituele Groep heeft inmiddels contacten gelegd met instanties en met Vice-President Megawati.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, mei 2001