Negatieve krachten proberen plan voor indonesia te doorkruisen

 

Hierbij aanvullende informatie betreft spiritueel/missie Indonesia, waarmee ondergetekende sinds 1983 bezig is.

Zoals men weet heeft GOD Indonesia aangewezen (uitverkoren) om als land een spiritueel voorbeeld te stellen voor de wereld. Indonesia is het land dat de mogelijkheden heeft om de spirituele informatie te kunnen ontvangen vanuit de Kosmische sferen en zo het spirituele en de economie samen te laten vloeien (synchroon). Dit is het grote plan in het aardse voor wat betreft een heel land.

ALGEMEEN PLAN IN VOGELVLUCHT:

In alle provincies van Indonesia zullen spirituele mensen (van een bepaald niveau, die hiervoor al afspraken gemaakt hebben vˇˇr hun geboorte) hun taak oppakken en tezamen komen op JAVA. Deze groepen werken apart maar toch gezamenlijk, EENHEID IN VERSCHEIDENHEID (Bhinneka Tunggal Ika).

Vanuit deze gezamenlijke groep zal een Kosmische REGERING vanuit GOD aangewezen worden (er zullen ook spirituele adviseurs vanuit andere landen uitgekozen worden). Het grote plan voor Indonesia is om het economisch beter te laten verlopen dan het nu gaat. Alle bodemschatten zijn in Indonesia aanwezig.

Verder:

  • Pancasila
  • situatie MAN
  • VROUW moet op hetzelfde niveau komen (man en vrouw zijn gelijk)
  • zwarte magie (guna/guna) moet verdwijnen
  • corruptiegelden die in het buitenland zijn ondergebracht moeten weer terugkomen naar Indonesia (opnieuw ge´nvesteerd worden in projecten)

Op dit moment staat Indonesia er qua naam slecht voor, iedereen staat het nieuws van 12/13 oktober 2002 - bom/BALI ca. 400 doden - nog vers in het geheugen. Verder de fanatieke Moslimleiders die ca. 15% aanhang hebben en die van Indonesia een conservatieve Moslim-staat willen maken waar geen eigen mening meer geduld zal worden. Velen die dit lezen, en andere berichten over Indonesia, zullen wel denken dat bovengenoemd ALGEMEEN PLAN nooit gerealiseerd kan worden.

Op dit moment zijn de negatieve krachten (duivels, etc, etc.) bezig om iedereen tegen elkaar op te zetten of te vernietigen. Daarbij wordt de godsdienst gebruikt en onder de naam van GOD heilige oorlog gevoerd. Hierbij wordt het godsbeeld in een slecht daglicht gesteld. GOD heeft dit nimmer gewild, GOD maakt vrij. De mens heeft de algehele vrijheid hier op Aarde dat te doen wat hij/zij denkt dat goed is, want we moeten immers alles doorleven anders leren wij niets.

Op dit moment zijn de negatieve krachten het aan het verliezen. Ze proberen nu via de 3e dimensie bij de mens binnen te dringen in de vorm van gedachten/gevoel, om de mens dat te laten doen wat helemaal niet goed is (deze mensen hebben hun gedachten niet onder controle). Het gebeurt in landen waar nog veel armoede heerst, dit is een voedingsbodem voor fanatisme (weinig scholing).

FANATISME/FANATIEK:

Fanatisme/fanatiek komt voort vanuit het negatieve/de duistere sferen, om de VRIJE WIL van de mens te manipuleren en om angst aan te jagen/te kweken. DE VRIJE WIL IS HEILIG, want we zijn geschapen vanuit GOD naar Zijn evenbeeld. Dus als de Vrije Wil gemanipuleerd wordt, dan manipuleer je GOD.

INDONESIA POSITIEF/NEGATIEF:

De andere kant van het verhaal over Indonesia is, dat het negatieve probeert hoogtij te vieren omdat ze weten dat GOD voor Indonesia als land een groot plan heeft. Het negatieve houdt geen stand, ze zullen zichzelf tegenkomen. De kracht van het Licht is groter dan men denkt. Maar het LICHT zal zo te werk gaan dat niet alles vernietigd zal worden, maar stap voor stap, zodat de mensen het ook kunnen begrijpen in het bewustzijn.

MEN ZAL ZIEN WAT ER TUSSEN NU EN 10 JAAR GEBEURT.
Kosmische Hoogtepunten: 2004 / 2007 / 2010.

EUROPA:

Europa heeft een andere taak. De Lichtwerkers die daar bezig zijn, hebben een grote taak om de 4e dimensie in het bewustzijn te ontwikkelen en door te geven aan derden voor het collectief 4-dimensionale bewustzijn.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Indonesia, 29 oktober 2002